« foarte » traduction en anglais

RO

« foarte » en anglais

RO foarte
volume_up
{adverbe}

foarte (aussi: prea)
volume_up
very {adv.}
Aceasta este foarte importantă, iar conţinutul comunicării este foarte convingător.
It is very important and the content of the communication is very convincing.
Discuţia a fost profundă şi foarte dinamică, dar a fost de asemenea foarte serioasă.
The discussion was very in-depth and very passionate, but also very thoughtful.
Așteptați-vă doar la foarte puține puncte de referință foarte clare și foarte importante.
Expect only very few, but very clear and very important benchmarks.
volume_up
quite {adv.}
Este foarte clar că Europol reprezintă unul dintre succesele Uniunii Europene.
It is quite clear that Europol is one of the European Union's success stories.
Prin urmare, acest gen de interpretare este foarte surprinzător, însă există cu adevărat.
This reading is therefore quite surprising, but it is indeed happening.
Verzii sunt foarte încântaţi de acest raport care înregistrează progrese.
The Greens are very happy with this quite progressive report.
foarte (aussi: zău, de fapt, efectiv, realmente)
volume_up
really {adv.}
Consider că Cvartetul este un vehicul foarte important, însă nu este totul.
I think the Quartet is a really important vehicle, but it is not everything.
-Doamnă preşedintă, apreciez foarte mult contribuţiile dumneavoastră.
. - Madam President, I really appreciate your contributions.
Portofoliul legat de protecţia consumatorilor este într-adevăr foarte important.
The consumer portfolio is really very important.
foarte (aussi: absolut, totalmente, total)
Sunt încrezător că acest summit UE-Rusia va aborda ferm interdicţia foarte dăunătoare şi cu adevărat disproporţionată privind legumele europene.
I trust that this EU-Russia Summit will firmly address the very harmful and utterly disproportionate import ban on our European vegetables.
De asemenea, din acest motiv, consider că activitatea dlui Brok și a dlui Gualtieri este foarte atentă, echilibrată și merită susținută.
Likewise, for this reason, I think that the work of Mr Brok and Mr Gualtieri is very careful, balanced and utterly worthy of support.

Exemples d'usage pour « foarte » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianEste foarte important ca directiva să acopere toate criteriile de discriminare.
It is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
RomanianÎncă suntem, dar o idee cândva simplă a devenit foarte complicată și nefuncțională.
We still are, but a once-simple idea has become over-complicated and unworkable.
RomanianPoliticienii responsabili trebuie să se distanțeze de soluțiile foarte pripite.
The responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
RomanianEvident este însă faptul că, întotdeauna, conflictul implică oameni foarte săraci.
It is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
RomanianSe ştie foarte bine, desigur, că demonii trezesc întotdeauna şi mai mulţi demoni.
It is a well known fact, of course, that demons always awaken further demons.
RomanianAcum, însă, ştim cu toţii că îi va costa foarte mult pe contribuabilii europeni.
Now, however, we all know that it will cost European taxpayers a great deal.
RomanianSe acordă foarte multă răbdare și atenție acestei chestiuni și pe bună dreptate.
A huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
RomanianStatisticile arată că situaţia diferă foarte mult între diversele state membre.
Statistics show that the situation differs greatly among the various Member States.
RomanianVotul de la amendamentul 3 şi votul final au fost, în opinia mea, foarte importante.
The vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important.
RomanianDesigur, dnă Schroedter, acesta este un dialog critic; acest lucru este foarte clar.
Of course, Mrs Schroedter, this is a critical dialogue; that is absolutely clear.
RomanianEste o problemă foarte gravă ce necesită intervenţia imediată a Uniunii Europene.
It is a terrible problem requiring immediate action from the European Union.
RomanianCred că sunt foarte multe de făcut şi sunt foarte multe lucruri care ne inspiră.
I believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
RomanianEste foarte important că suntem de acord astfel încât acest proces să nu stagneze.
It is extremely important that we agree so that this process does not falter.
RomanianCu toate acestea, consider că evoluțiile științifice sunt foarte discutabile.
However, I believe that these scientific developments are highly questionable.
RomanianEste foarte important şi recomand de asemenea ca planul să fie fi pus în aplicare.
It is extremely important, and I also recommend that the plan be implemented.
RomanianDomnule Leterme, văd o echipă prezidenţială foarte pasionată şi salut acest lucru.
Mr Leterme, I see a Presidency team with great passion, and that is to be welcomed.
RomanianEste foarte important în practică şi acesta este subiectul discuţiei noastre.
It is of great importance in practice, and that is what we are talking about.
RomanianAcest lucru este foarte îngrijorător şi trebuie exprimat într-o rezoluţie comună.
This is particularly worrying and this concern must be set out in a joint resolution.
RomanianDle comisar, vă doresc să aveţi foarte mult noroc şi să dea Dumnezeu să reuşiţi!
Commissioner, I wish you a great deal of luck and all power to your elbow!
RomanianAveți dreptate că s-au făcut foarte multe investiții în energie eoliană în China.
You are right that there has been a great deal of investment in wind energy in China.