« implicit » traduction en anglais

RO

« implicit » en anglais

EN

« implicit » en roumain

RO implicit
volume_up
{adjectif masculin}

implicit
Pentru a reseta pagina de pornire la valoarea implicită, faceți clic pe Implicit.
To reset the home page to its default, click Use default.
Pentru a reseta pagina de pornire la valoarea implicită, atingeți sau faceți clic pe Implicit.
To reset the home page to its default, tap or click Use default.
Sub Citirea e-mailurilor, faceți clic pe Faceți „Răspuns tuturor” răspunsul meu implicit.
Under Reading email, click Make "Reply-all" my default response.
implicit
Pentru a seta Internet Explorer înapoi la nivelul de securitate implicit, faceți clic pe Nivel implicit.
To set Internet Explorer back to the default security level, click Default level.
Sub Browser Web implicit, faceți clic pe Stabilire ca implicit.
Under Default Web browser, click Make default.
Schimbați intenția de redare implicită sau spațiului de culoare implicit.
Change your default rendering intent or color space default.
implicit (aussi: tacit)
Acest lucru trebuie să devină explicit, nu implicit.
That needs to be made explicit, and not implicit.
Acest acord nu este obligatoriu, deşi există un angajament implicit sau declarat să ajungem anul acesta la un acord obligatoriu.
That agreement is not binding, although there is an implicit or stated commitment for us to reach a binding agreement within the current year.
implicit (aussi: de fond, de dedesubt)

Synonymes anglais de « implicit »

implicit

Exemples d'usage pour « implicit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianDacă vorbim despre măsuri de adaptare, atunci vorbim implicit despre sponsorizări.
When we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
RomanianTotuși, nu s-a putut abține de la a critica constant coaliția și, implicit, SUA.
However, it could not resist constant criticism of the coalition and, tacitly, of the US.
RomanianDoar astfel vom păstra producţia şi implicit locurile de muncă în Uniunea Europeană.
This is the only way we are going to maintain production and, by extension, jobs in the European Union.
Romanian. - Am votat împotriva amendamentului 39 la acest raport şi implicit în favoarea amendamentului 62.
I voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.
RomanianAcest raport aduce tuturor Statelor membre, deci implicit şi României, avantaje semnificative.
This report offers all Member States significant benefits, which includes, by implication, Romania.
RomanianCred că suntem mai mult decât obligați față întreprinderile noastre și, implicit, față de lucrătorii noștri.
We more than owe that to our enterprises and thus, also to our workers.
RomanianMai apoi, tot implicit, reducerea costurilor cu încălzirea locuinţei pe care le au de suportat cetăţenii.
Lastly, again by implication, a reduction in the cost of residential heating to be paid by citizens.
RomanianImplicit, susţin, de asemenea, recomandarea întăririi unităţii de combatere a infracţiunilor împotriva mediului.
As such, I also support the recommendation that the environmental crime unit be strengthened.
RomanianAcest lucru înseamnă că un alt program este setat ca program implicit de poștă electronică.
If Windows Mail determines that a message might be a phishing e‑mail, it blocks access to all links in that message.
RomanianDacă decideți să restabiliți planul de alimentare implicit la Echilibrat, aceasta se poate efectua în orice moment.
If you decide you want to change the active plan back to Balanced, you can do so at any time.
RomanianCompletare automată este activată în mod implicit.
When Internet Explorer starts, AutoComplete is turned off.
RomanianApoi, implicit, reducerea importurilor de energie.
Secondly, by implication, a reduction in energy imports.
RomanianUn angajament puternic față de piața unică este esențial pentru competitivitate în UE și implicit în zona euro.
A strong commitment to the single market is key to competitiveness in the EU and therefore the euro area.
RomanianImplicit, bineînțeles, apare și întrebarea dacă fiecare bancă irlandeză este într-adevăr esențială pentru sistem.
This, of course, also raises the question of whether every Irish bank is really essential to the system.
RomanianAsigurarea sănătății animalelor este cea mai bună metodă de a evita infecțiile și, implicit, utilizarea antibioticelor.
Ensuring that animals are healthy is the best means of avoiding infection and the use of antibiotics.
RomanianUrmătorul tabel descrie fiecare plan implicit.
RomanianȘi în Finlanda sunt romi, principala problemă acolo fiind nivelurile scăzute de educație și, implicit, șomajul.
There are Roma in Finland too; there, the problem is mainly the low standard of education and consequent unemployment.
RomanianPentru securitatea Sahelului și, implicit, a cetățenilor europeni, cred că sunt foarte utile două elemente.
I believe that there are two extremely useful factors to help ensure the security of the Sahel and, by extension, European citizens.
RomanianCriza economică şi financiară a afectat grav atât întreprinderile europene, dar, în mod implicit, şi bugetele statelor membre.
The economic and financial crisis has hit European companies hard, not to mention, by implication, Member States' budgets.
RomanianÎn urma testelor de rezistență, standardele pentru viitoarele reactoare nucleare și, implicit, costul energiei nucleare vor crește.
The stress tests will result in a rise in standards for future nuclear reactors and, by extension, in the cost of nuclear energy.