« invers » traduction en anglais

RO

« invers » en anglais

RO

invers {adjectif masculin}

volume_up
invers (aussi: opus, contrar)
Creşterea drastică a dispozitivelor de interceptare a convorbirilor este invers proporţională cu eficienţa lor juridică.
The drastic increase in eavesdropping devices is in inverse proportion to their judicial effectiveness.
În cele din urmă, în ultimii 30 de ani, am văzut cum puterea din Europa a crescut invers proporţional cu participarea cetăţenilor noştri la alegerile Parlamentului European.
After all, over the last 30 years, we have seen power in Europe increasing in inverse proportion to the turnout of our citizens in the European Parliament elections.
invers (aussi: advers, opus)
Pot urma drumul părinţilor lor sau pot să facă exact invers.
They can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
De fapt este chiar invers - există pentru a face mai dificilă adoptarea deciziilor politice.
Quite the opposite in fact - it exists to make it more difficult to take political decisions.
Trebuie să acţionăm în sens invers faţă de ce s-a făcut până în prezent.
We need to do the opposite of what has been done so far.
invers (aussi: opus)
Necesitatea urgentă este de a salva cetățenii și statele care sunt victime ale băncilor, nu invers.
The urgent need is to save citizens and States who are victims of the banks, not the reverse.
Cererea va sfârși chiar prin a evolua în sens invers dacă măsurile restrictive vor anihila revigorarea încă de la început.
Growth would even end up going into reverse if restrictive measures were to nip the recovery in the bud.
However, the same applies in reverse.

Exemples d'usage pour « invers » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianRezistența la antibiotice poate fi transmisă de la oameni la animale și invers.
Antimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
RomanianSudanul de Sud nu va fi stabil dacă Sudanul de Nord nu va fi stabil și invers.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
RomanianAceasta înseamnă că principala cauză a sărăciei este politica, și nu invers.
This means that the cause of the poverty is politics, and not vice versa.
Romanianfișierul sau folderul este adăugat, modificat sau șters din folderul SkyDrive și invers.
the file or folder is added, changed, or deleted in your SkyDrive folder and vice versa.
RomanianCulturile distincte sunt create de oameni distincţi şi nu invers.
Distinctive cultures are made by distinctive peoples and not the other way round.
RomanianPartidele sunt simple instrumente ale democrației și nu invers.
Parties are simply the instruments of democracy and not the other way around.
RomanianProgresul social este o condiţie preliminară pentru stoparea crizei economice, nu invers.
Social progress is a prerequisite for ending the economic crisis, not the other way around.
RomanianDe aceea, navele trebuie adaptate la fluviu și nu invers.
That is why the ships need to be adapted to the river, rather than vice versa.
RomanianEste posibil să aveți nevoie de un adaptor pentru a conecta un cablu DVI într-un port VGA sau invers.
You might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.
RomanianDacă ar fi fost invers, am fi putut avea motive de îngrijorare.
If it was the other way round, we might have cause for concern.
RomanianÎn fond, progresul social este cel care merge mână în mână cu eficienţa economică, nu invers.
Ultimately, it is social progress that goes hand in hand with economic efficiency, not the other way round.
RomanianAceeaşi logică se aplică însă în sens invers doar dacă populaţia minorităţii reprezintă cel puţin 20 %.
However, this only applies the other way round if the proportion of the minority is at least 20%.
RomanianCred că nu numai minoritățile ar trebui să studieze limba majorității, ci și invers.
I believe that it is not only minorities who should have to study the language of the majority, but also vice versa.
RomanianNavele care navighează în Marea Mediterană nu sunt aceleași nave care navighează în Atlantic și invers.
The ships that sail the Mediterranean are not the same ships that sail the Atlantic, and vice versa.
RomanianDacă o solicitare de azil va fi respinsă în Liechtenstein, automat va fi respinsă şi în UE şi invers.
If an asylum application is rejected in Liechtenstein, it will also be rejected in the EU and vice versa.
RomanianCetăţenii germani se opun celor greci şi invers.
The Germans have been set against the Greeks and the Greeks have been set against the Germans.
RomanianPentru a defila în jos, mișcați rotița în sens invers față de dv.
RomanianÎn ambele cazuri, este posibil să aveți nevoie de un adaptor pentru a conecta un cablu DVI într-un port VGA sau invers.
In both cases, you might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.
RomanianEconomia există în interesul oamenilor și nu invers.
The economy is there for the people and not vice versa.
RomanianDin punctul meu de vedere, situaţia ar trebui să stea invers.