« manevră » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous a manevra
RO

« manevră » en anglais

RO

manevră {féminin}

volume_up
1. général
manevră
Vi se permite să faceți o rocadă dacă regele și turnul se află în pozițiile lor inițiale, dacă regele nu este în șah și dacă nu există piese care să blocheze manevra.
You're only allowed to castle if your king and rook are both in their original positions, the king isn't in check, and there are no pieces blocking the maneuver.
2. "frânghie"
volume_up
rope {substantif}

Exemples d'usage pour « manevră » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianDin cauza situaţiei din regiune, preşedinţia avea un spaţiu de manevră limitat.
Due to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
RomanianÎn mod paradoxal, Directiva nu îi lasă Comisiei prea mult spațiu de manevră.
Paradoxically, the Directive does not give the Commission much room for manoeuvre.
RomanianFolosiți-vă degetele pentru a manevra apa și pentru a face ca bancul de pești să răspundă.
Use your fingers to manipulate the water and have the school of fish respond.
RomanianŞi, bineînţeles, există puţin loc de manevră, opţiunile fiind limitate.
And there is, of course, little room for manoeuvre, the options are limited.
RomanianÎn acelaşi timp, ne-am confruntat cu faptul că nu am avut suficientă marjă de manevră.
At the same time, we also had to face the fact that we had insufficient room for manoeuvre.
RomanianAcest mod de abordare oferă suficient spaţiu de manevră pentru stabilirea de cerinţe individuale.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
RomanianDe ce să se discute cu un negociator care nu are spaţiu de manevră şi nici flexibilitate?
Why talk to a negotiator who cannot move at all and has no flexibility?
RomanianStatele membre vor avea suficient spaţiu de manevră pentru o implementare corectă a acestor principii.
Member States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
RomanianAvem nevoie de mai multă flexibilitate, mai multă marjă de manevră în procedura bugetară multianuală.
We need more flexibility, more manoeuvrability in the multiannual budgetary procedure.
RomanianStatele membre și-au exploatat spațiul de manevră, uneori în mod justificat, alteori nu.
The Member States have exploited their room for manoeuvre, sometimes justly, but sometimes unjustly.
RomanianAcum trebuie să vedem cât spațiu de manevră are fiecare țară pentru a garanta aceste obiective.
We now need to see how much room for manoeuvre each country has for guaranteeing these goals.
RomanianEste evident o manevră menită să împiedice extinderea unei astfel de proceduri în această legislatură.
It is clearly a manoeuvre not to further extend this procedure during this legislature.
RomanianNu am înţeles spaţiul de manevră al dlui Obama şi nu am putut să adoptăm o poziţie comună.
We failed to understand the room Mr Obama had to manoeuvre and we were unable to speak with a common voice.
RomanianDnă președintă, onorați deputați, suntem conștienți de faptul că Comisia are un spațiu de manevră limitat.
Madam President, honourable Members, we are aware that the Commission has little room for manoeuvre.
RomanianÎmi dau seama că în procesul de selecţie a membrilor Comisiei aveţi spaţiu limitat de manevră.
I do realise that in the process of electing the members of the Commission, you have limited room for manoeuvre.
RomanianAş dori să îi mulţumesc prim-ministrului Reinfeld pentru manevra sigură cu care a adus această navă în port.
I would like to pay tribute to Prime Minister Reinfeldt for his sure touch in bringing this ship into port.
RomanianAre textul directivei o marjă prea mare de manevră?
RomanianȘtim din experiență că, în cursul implementării programelor, există întotdeauna un oarecare spațiu de manevră.
We know from experience that, in the process of implementing programmes, there is always some room for manoeuvre.
RomanianExistă un grup de lucru care se ocupă de acest aspect și care cred că are nevoie de cât mai mult spațiu de manevră.
There is a working group for this purpose, which I think needs to have as much room for manoeuvre as possible.
RomanianDacă nu facem acest lucru, înseamnă că există un anumit context politic în legătură cu aceasta, un fel de manevră politică.
If we do not do this, it means there is some kind of political context to it, some kind of political manoeuvring.