« ombilical » traduction en anglais

RO

« ombilical » en anglais

RO ombilical
volume_up
{adjectif masculin}

ombilical
Aceste garanţii minime sunt parte din cordonul ombilical, din procesul istoric al integrării europene.
These minimum guarantees are part of the umbilical cord, the historical process of European integration.
Așa cum bine știm cu toții și după cum s-a menționat deja, în Europa prelevarea celulelor stem din cordonul ombilical abia atinge un procent de 1 %.
As we well know and as has already been mentioned, in Europe, the collection of stem cells from umbilical cords barely reaches 1%.

Exemples d'usage pour « ombilical » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianCelulele stem prelevate din sângele din cordonul ombilical sunt un exemplu de domeniu în care s-au înregistrat progrese.
Cord blood stem cells are one example of where progress has been made.
RomanianUrmătorul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind celulele stem prelevate din sângele din cordonul ombilical.
The next item is the Commission statement on cord blood stem cells.
Romanian. - Piața celulelor stem prelevate din cordonul ombilical, la nivel mondial, a reprezentat în anul 2010 aproximativ 3,34 miliarde de euro.
The value of the global market for cord blood stem cells was approximately EUR 3.34 billion in 2010.
RomanianPe viitor, celulele stem prelevate din sângele din cordonul ombilical ar putea fi folosite pentru a trata și alte afecțiuni, în special boli genetice.
In future, cord blood stem cells could possibly be used to treat other conditions, in particular, genetic diseases.
RomanianÎn ceea ce privește depozitarea, știm că există societăți private care le oferă deja părinților serviciul de depozitare a celulelor prelevate din sângele din cordonul ombilical.
As to storage, we know that private firms already offer parents the service of storing cord blood cells.
RomanianTotuși, permiteți-mi să clarific acest aspect: statele membre sunt singurele care decid dacă și cum să folosească aceste celule stem prelevate din sângele din cordonul ombilical.
However, let me make this very clear: Member States alone decide whether and how to use cord blood stem cells.
RomanianNumărul maternităților autorizate să păstreze și să depoziteze sângele recoltat din cordonul ombilical încă este prea mic, iar datele statistice confirmă acest lucru.
The number of maternity hospitals authorised to preserve and store cord blood is still too small, and the figures prove it.
RomanianDl comisar Dalli ne-a informat despre poziția foarte precaută a Comisiei Europene în ceea ce privește cercetarea în domeniul celulelor stem prelevate din sângele din cordonul ombilical.
We have heard from Commissioner Dalli the very cautious position of the European Commission regarding research on stem cells from cord blood.