« a reuşi » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous a reuși
RO

« a reuşi » en anglais

RO a reuşi
volume_up
{verbe transitif}

Sunt convins că veţi reuşi să obţineţi rezultatele pe care cu toţii le dorim.
I am convinced that you will be able to achieve the results that we all desire.
Simpla critică a lucrurilor care merg prost în Tadjikistan nu va reuşi acest lucru.
Merely criticising what is wrong in Tajikistan will not achieve this.
Dar pentru a reuşi, uneori este mai bine să începi cu un fel de obiectiv voluntar.
But to achieve success, it is sometimes better to start with a kind of voluntary target.

Exemples d'usage pour « a reuşi » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianUna dintre probleme este cum vom reuşi, pe termen lung, să ieşim din situaţia actuală.
One issue is how do we, on a long-term basis, come out of the current situation?
RomanianMă întreb dacă vom reuşi să ne descurcăm numai cu aceste criterii naturale.
I question whether we will be able to manage with these natural criteria alone.
RomanianNu va fi uşor, însă fără acesta nu vom reuşi să îmbunătăţim politica externă.
This will not be easy, but without it we will not be able to improve foreign policy.
RomanianCred că Consiliul va reuşi să ajungă la un compromis în această privinţă.
I believe that the Council will manage to work out a compromise in this matter.
RomanianÎn cinci ani, cu ajutorul dumneavoastră, vom reuşi să schimbăm acest continent.
In five years' time, with your help, we will have changed this continent.
RomanianNu vom reuşi să schimbăm comportamentul abominabil al dictatorilor numai prin vorbe.
We will not change the appalling behaviour of the dictators by words alone.
RomanianDacă - contrar aşteptărilor - nu vom reuşi, atunci nu va exista niciun acord.
If - contrary to expectation - we do not, then there will be no agreement.
RomanianÎn caz contrar, nu vom reuşi să îndeplinim Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
RomanianAcesta este singurul mod în care vom reuşi să acordăm ajutor într-un mod mai eficient.
That is the only way that we will manage to deliver aid more effectively.
RomanianAvem probleme comune în care vom reuşi poate să ne apropiem mai mult de o soluţie.
We have common issues in which we will perhaps be able to get a little closer to a solution.
RomanianSperăm că vom reuşi să cădem repede de acord şi asupra celorlalte detalii privind finanţarea.
Hopefully, we will be able to agree quickly on the other funding details as well.
RomanianCu greu ne-am putea imagina cum s-ar reuşi acest lucru în zonele foarte populate ale Europei.
It is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
RomanianDe-abia atunci vor reuşi să ne îndeplinim în mod corect funcţiile de control şi monitorizare.
Only then will we actually fulfil our control and supervisory function correctly.
RomanianPrin urmare, această ţară va reuşi să implementeze destul de repede legislaţia europeană.
As a result, this country will manage to implement European legislation fairly quickly.
RomanianSper din tot sufletul că după summit-ul NATO vom reuşi să rezolvăm aceste probleme.
I hope very much that in the run-up to the NATO summit, we will be able to resolve these problems.
RomanianDacă vom reuşi măcar să cădem de acord asupra acestui punct, această dezbatere nu va fi fost în zadar.
If we even manage to agree on this point, this debate will not have been in vain.
RomanianÎn mod ideal, aceste comitete vor reuşi să prevină în mod eficient recrutarea de către talibani.
Ideally, they will also be able to prevent recruitment by the Taliban very effectively.
RomanianSper şi mă rog să obţinem această stabilitate politică, însă nu sunt prea sigur că vom reuşi.
I hope and I pray that we get that political stability, but I am not so sure that we will.
RomanianCâteodată părea că nu vom reuşi niciodată să ajungem la un acord.
It sometimes seemed that we would never manage to come to an agreement.
RomanianÎn ziua în care vom reuşi să eliminăm sărăcia, fantoma comunismului va dispărea definitiv.
The day when we successfully get rid of poverty, the spectre of Communism will disappear for good.