« se desfășoară » traduction en anglais

RO

« se desfășoară » en anglais

EN

RO se desfășoară
volume_up
{verbe intransitif}

se desfășoară (aussi: merge mai departe)
Așa cum am spus, va trebui să vedem cum se desfășoară votul mâine.
As I said, we will have to see how the vote goes tomorrow.

Traductions similaires pour « se desfășoară » en anglais

a se verbe
se pronom

Exemples d'usage pour « se desfășoară » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianInvităm Comisia să țină un ochi scrutător pe progresul care se desfășoară.
We look to the Commission to keep a beady eye on the progress that is being made.
RomanianNu contează dacă aceste acțiuni se desfășoară pe internet sau în alte medii.
Essentially, it does not matter if this happens via the Internet or via some other means.
RomanianAceastă dezbatere se desfășoară de mulți ani fără încă a înregistra progrese semnificative.
This debate has been going on for years without us achieving any meaningful progress.
RomanianSituația din Egipt este asemănătoare, chiar dacă evenimentele se desfășoară cu rapiditate.
The situation in Egypt is similar, even though things are moving fast.
RomanianAr trebui să servească drept obiectiv pentru alte negocieri care se desfășoară în prezent.
It should serve as a target for other negotiations currently underway.
RomanianActivitatea în domeniul drepturilor omului se desfășoară deseori în condiții foarte dificile.
Work on human rights often takes place under very difficult conditions.
RomanianO mare parte din această muncă se desfășoară în spatele ușilor închise.
A lot of the work is done behind closed doors; it is invisible.
RomanianCea de-a treia categorie de aspecte se referă la modul în care se desfășoară supravegherea macroeconomică.
My third group of points relates to how macroeconomic surveillance is conducted.
RomanianCea mai mare revoltă de după revoltele postelectorale din 2009 se desfășoară în prezent în Iran.
The largest rebellion since the post-electoral revolts of 2009 is currently under way in Iran.
RomanianPolitica germană în domeniul concurenței se desfășoară în detrimentul cererii interne din Germania.
German competition policy is being conducted to the detriment of internal demand in Germany.
RomanianCu toate acestea, protejarea climei poate avea succes doar în cazul în care se desfășoară la nivel global.
However, climate protection can only succeed if it is carried out globally.
RomanianȘi în Iran are loc un masacru, dar acesta se desfășoară lent.
A massacre is also happening in Iran, but it happens in slow motion.
RomanianTrebuie să auzim modul în care se desfășoară operațiunile din cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului.
We need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.
RomanianÎn acest an, au fost redeschise și se desfășoară pe baza unui mandat care datează din 1999.
This year, they have been reopened, and are being conducted on the basis of a mandate dating from 1999.
RomanianÎn majoritatea cazurilor, ISD nu rezolvă problema dezvoltării în țările în care se desfășoară.
In most cases, FDI does not solve the problem of development in the countries where it is carried out.
RomanianAlegerile care se desfășoară acum sunt importante pentru conservarea identității și culturii tibetane.
The elections now under way are important for the preservation of Tibetan identity and culture.
RomanianAstfel, lucrurile se desfășoară rapid și în direcția bună.
So things are moving quickly and they are moving well.
RomanianProducția de petrol și gaz din adâncurile mărilor nu se desfășoară în condiții extreme precum în Golful Mexic.
Deep sea oil and gas production does not take place under such extreme conditions as in the Gulf of Mexico.
RomanianDacă știți că se desfășoară o întâlnire la care doriți să participați, faceți clic pe Se intră într-o întâlnire din apropierea mea.
If you know there's a meeting in progress that you want to join, click Join a meeting near me.
RomanianAcestea se constituie și îsi desfășoară activitatea conform prevederilor legii privind societățile comerciale.
They are set up and carry out their activities in accordance with the provisions of the Law on commercial companies.