RO a strânge
volume_up
{verbe}

a strânge (aussi: acumula, aduna, a acumula, a tezauriza)
a strânge
Această conferinţă ar strânge laolaltă curţile naţionale de conturi, Curtea Europeană de Conturi, parlamentele naţionale şi administraţiile competente.
This conference would bring together the national courts of auditors, the European Court of Auditors, the national parliaments and the administrations concerned.
a strânge (aussi: a lega)
a strânge
a strânge (aussi: a codifica)
Va strânge informațiile de acest gen cu privire la țările de origine și de tranzit ale solicitanților de azil.
It will collect such information on countries of origin and transit of asylum seekers.
În cele din urmă, este vorba despre strângerea, sau încercarea de a strânge, 2,7 miliarde de euro din ajutoare publice.
Ultimately, this is about cherry-picking, in other words collecting, or attempting to now collect, EUR 2.7 billion in public aid.
a strânge (aussi: a sili, a constrânge, a forța)
a strânge
a strânge (aussi: a converge)
a strânge (aussi: a sparge, a turti, a măcina, a stâlci)
a strânge (aussi: a rupe, a spicui, a selecta, a culege)
a strânge
a strânge (aussi: a contracta)
a strânge (aussi: a împături, a chiti)
a strânge (aussi: acumula)
a strânge (aussi: a recolta)
a strânge (aussi: a introduce, a urca)
a strânge
a strânge
a strânge (aussi: a spicui, a culege)
a strânge (aussi: a secera, a recolta)
a strânge (aussi: a remorca)
a strânge
a strânge (aussi: a tezauriza, a capitaliza)
a strânge
a strânge (aussi: a scădea, a reduce, apleca, a coborî)
a strânge
a strânge (aussi: a strâmta)
a strânge (aussi: a concentra)
a strânge (aussi: a lega, a îndatora, a supune, a obliga)
a strânge (aussi: asupri, a oprima, a prigoni, a împila)
a strânge (aussi: a ridica, a aduna, a colecta, a culege)
a strânge (aussi: a șterge, a pișca, a umfla, a vămui)
a strânge (aussi: a cosi, a secera, a recolta, a culege)
a strânge (aussi: a slăbi, a reduce, a coborî, a tăia)
a strânge (aussi: a umple, a stoca)
a strânge
a strânge
a strânge (aussi: a lua, a îmbrățișa, a ocupa)
a strânge
a strânge
a strânge
a strânge

Exemples d'usage pour « a strânge » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianPutem strânge cureaua fără să închidem ochii la provocările comune.
We can tighten belts without closing our eyes to common challenges.
RomanianAtunci un lucru minor este adesea suficient pentru a strânge lațul.
It then often only needs something trivial to tighten the noose.
RomanianPKK este ca o mafie, cu o structură care desfăşoară activităţi criminale, strânge fonduri şi caută susţinători.
The PKK is like a mafia, with a structure carrying out criminal activity, raising funds and bolstering support.
RomanianTrebuie să subliniez că este o adevărată reuşită faptul că am putut strânge 2,4 miliarde de euro pentru redresarea economică.
We must emphasise that it is a real result that we have managed to raise the EUR 2.4 billion for economic recovery.
RomanianPretutindeni se strânge cureaua, iar autorităţile publice, de asemenea, trebuie să controleze cheltuielile şi să facă economii.
Everywhere, belts are being tightened, and public authorities, too, are having to control expenditure and make economies.
RomanianVorbim despre resurse noi - avem nevoie de bani - și aș dori să ne spuneți dacă veți strânge într-adevăr bani prin aceste mijloace?
We are talking about new resources - we need money - and I should like you to tell us whether you will indeed be raising money by these means?
RomanianTrebuie introduse măsuri pentru a strânge fonduri din acest sector și pentru a contribui la eliberarea lucrătorilor de povara impozitării.
Measures must be implemented to raise more from this sector and contribute to shifting the burden of taxation away from working people.
RomanianCine le poate strânge?
RomanianSper că, la începutul anului 2012, când îmi voi ocupa locul în Parlamentul European, voi putea strânge mâna colegilor deputaţi din Croaţia.
I hope that, at the beginning of 2012, when I take my seat in the European Parliament, I will be able to shake hands with fellow Members from Croatia.
RomanianMicrosoft testează cu regularitate mii de aplicații și dispozitive și strânge feedback de la clienți, pentru a ajuta la identificarea și remedierea problemelor de compatibilitate.
Microsoft regularly tests thousands of apps and devices and gathers customer feedback in order to help identify and fix compatibility issues.
RomanianIntenţionez să lansez în viitorul apropiat un studiu de calitate asupra acestei probleme, pentru a strânge probe în urma unor întrevederi amănunţite cu consumatorii şi comercianţii.
I intend to launch a qualitative study in the near future on this matter, with a view to gathering evidence following in-depth interviews with consumers and traders.
RomanianDa, obsesia Europei de a-şi strânge toate forţele la frontiere şi hotărârea sa de a concentra majoritatea administraţiei sale asupra ţărilor terţe care distrug libertatea este letală.
Yes, Europe's obsession with shoring up its borders and its determination to focus the weight of its administration on third countries that destroy freedom, are lethal.