« a voi » traduction en anglais

RO

« a voi » en anglais

volume_up
voi {pron.}
EN

RO a voi
volume_up
{verbe}

a voi
Miercuri mă voi afla în Ţările de Jos şi voi demonstra pentru libertatea noastră.
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Nu voi bate cu ciocănaşul, nu voi implora şi nu vreau să fiu înţeles greşit.
I will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Dle preşedinte, îl voi cita pe John Stuart Mill şi apoi voi continua în limba suedeză.
Mr President, I will quote John Stuart Mill and then I will continue in Swedish.
Vom cere să fie incluse în acord şi alte câteva prevederi, despre care voi vorbi în continuare.
Allow me to mention certain other provisions that we will demand are included in the agreement.
Toate acestea necesită multă voință politică și resurse suplimentare, și voi lupta pentru a mă asigura că vor exista resurse în responsabilitatea mea.
All this demands a lot of political will and some extra resources, and I will do my best to fight to make sure that there are resources under my responsibility.
Totuşi, voi spune următoarele: avem nevoie de nişte reforme majore, sau importante, iar aceste reforme importante vor necesita alegeri bugetare la nivel european şi naţional.
I will say this, however: we need some major reforms, or important reforms, and these important reforms, at European level and nationally, will demand budgetary choices.
Acesta este obiectivul meu şi sper că mă voi bucura de sprijinul dumneavoastră în acest sens.
That is what I intend to do, and I also hope to have your support in this regard.
Nu voi intra în detalii despre raport, dar aş dori să subliniez în special două aspecte.
I do not intend to go into the details of the report here, but there are two things in particular that I would like to highlight.
Bineînţeles, intenţionez să fac acest lucru şi îl voi face, dar am dorit, de asemenea, să mă întâlnesc cu dl Casini şi cu alte câteva persoane pentru a le arăta lista mai întâi lor.
I do, of course, intend to do this, and I will do so, but I also wanted to meet Mr Casini and several others, to show them the list first.
În acel moment, voi solicita din nou o exceptare în celelalte departamente franceze de peste mări.
At that point, I will again request an exemption in the other French overseas departments.
Nu o înţeleg, însă voi transmite această solicitare colegului meu.
I do not understand, but I will pass on this request to my colleague.
Voi supune la vot solicitarea de amânare a votării, făcută de dl Daul.
I will put the request to postpone the vote tabled by Mr Daul to the vote.
a voi (aussi: a ține, a pofti, a dori, a vrea)
Nu voi bate cu ciocănaşul, nu voi implora şi nu vreau să fiu înţeles greşit.
I will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Vrem să facem lucrurile în felul nostru, dar vrem să colaborăm cu voi și avem nevoie de ajutor.
We want to do things our way but we want to engage with you and we need help.
Dacă vreau să investesc în străinătate, voi cumpăra un fond de investiții pe piețele emergente.
If I want to invest overseas, I will buy an emerging markets fund.
a voi (aussi: a urmări, a socoti)

Exemples d'usage pour « a voi » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

RomanianAcesta este subiectul votului şi sper că voi avea sprijinul dumneavoastră mâine.
This is the subject of the vote and I hope I shall have your support tomorrow.
RomanianCa ungur, voi fi foarte fericit dacă Preşedinţia maghiară va avea acelaşi succes.
As a Hungarian, I will be very happy if the Hungarian Presidency is as successful.
RomanianPentru toate aceste motive, voi vota în favoarea acestei propuneri de rezoluție.
For all these reasons, I shall be voting in favour of this motion for a resolution.
RomanianVoi solicita o declarație de la o persoană care ar dori să sprijine propunerea.
I will ask for a statement from one person who would like to support the proposal.
RomanianPe scurt, am luat act de îngrijorările dvs şi mă voi strădui să ţin seama de ele.
In short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.
RomanianAm evidenţiat câteva aspecte şi mă voi concentra doar asupra a două dintre acestea.
We have brought forward a number of points and I will focus on two of them only.
Romanianvoi asigura că, împreună, vom face tot posibilul pentru a schimba acest lucru.
I will make sure that, together, we will do everything we can to change this.
RomanianVoi menţiona întâi sprijinul dumneavoastră entuziast pentru Tratatul de la Lisabona.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
RomanianAșa cum am spus în introducerea mea, voi prezenta o comunicare privind sportul.
As I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.
RomanianVoi începe cu dl Howitt, pentru că domnia sa a spus că au fost trei în special.
I will start with Mr Howitt's, because he said that there were three in particular.
RomanianÎntre timp, voi continua să supraveghez și să raportez în numele cetățenilor.
In the meantime, I will continue to monitor and report on behalf of the citizens.
RomanianAștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
I very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
RomanianArticolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
It is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
RomanianPrin urmare, voi încerca să mă încadrez strict în timpul care mi-a fost alocat.
I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Romanian. - Mă voi ocupa, desigur, de acele state membre.
Vice-Chairman of the S&D Group. - I will indeed work on those Member States.
RomanianO voi discuta cu plăcere cu Comisia pentru libertăți civile și Parlamentul.
I will be happy to discuss it with the Civil Liberties Committee and Parliament.
Romanianvoi adresa acum vocilor antieuropene care tocmai s-au auzit în acest parlament.
I will now turn to the anti-European tones that have just been heard in this House.
RomanianMiercuri mă voi afla în Ţările de Jos şi voi demonstra pentru libertatea noastră.
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
RomanianDe aceea voi întreprinde aceste vizite pentru a observa starea de fapt pe teren.
That is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
RomanianLa miezul nopţii mă voi îndrepta spre casă, pentru a fi acolo dimineața devreme.
I am going home in the middle of the night to be there from early morning.