SV överdriver
volume_up
{verbe}

överdriver
volume_up
exaggerates {v} (third pers. sing. simple present)
Industry exaggerates, it always does.

Synonymes suédois de « överdriva »

överdriva

Exemples d'usage pour « överdriver » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag anser att de på det här området överdriver vikten av nationell suveränitet.
I feel that, in this field, they are playing the national sovereignty card too rigidly.
SwedishBetänkandet från Europaparlamentet överdriver för sin del på alla områden.
The European Parliament report adds to this in all respects.
SwedishJag tror inte att man... ni överdriver en aning, herr Schulz, ursäkta mig.
SwedishJag tycker att parlamentet överdriver frågan.
I think that the House has been well and truly enlightened on the issue.
SwedishNi kanske tror att jag överdriver, men det gör jag inte.
SwedishJag anser att man överdriver en aning om man ser Internet som roten till allt det onda eller som en säker fristad.
I think it would be slightly overstating the case to view the Internet as the root of all evil or as a safe haven.
SwedishJag sade inte att medierna överdriver situationen.
SwedishI den meningen är det uppenbart att vi har överdrivit och fortfarande överdriver EU-skepsisen och människors syn på EU.
We very often mistake a crisis in modern democracy for a specific crisis in relation to our European institutions.
SwedishNi tycker att jag överdriver!
SwedishDom överdriver inte om dig.
SwedishÄven om det förekom problem - som vi måste lösa mot bakgrund av utvidgningen till exempel - överdriver vi ibland det negativa.
While there were problems - and we have to resolve them in view of enlargement, for instance - we sometimes take the negative side too far.
SwedishJag överdriver förvisso.
SwedishMan överdriver sin rädslan.
SwedishVi överdriver det inte.
SwedishJag överdriver inte.
Swedish(EN) ”Parlamentet begär att Förenta staterna vid genomförandet av sin nationella penningpolitik inte överdriver problemet med växelkursernas globala jämvikt.”
Calls on the United States, in implementing its domestic monetary policies, not to exacerbate the problem of the global balance of exchange rates.
SwedishDet är emellertid precis lika viktigt att vi inte överdriver och överreglerar våra liv, för om vi gör det främjar vi inte livskvalitet utan bara byråkrati.
However, it is just as important that we do not go overboard and over-regulate our lives, because in doing so we would not serve quality of life but bureaucracy.
SwedishDet är sant att man ibland överdriver i politiken, ibland blir man för personlig i den politiska debatten, och i dag har man i denna kammare visat just detta.
It is true that, in politics, there is sometimes exaggeration, very often personal comments are made, and we have witnessed precisely that in this Chamber today.
SwedishMen överdriver vi inte väldigt med dessa direktiv? Binder vi inte upp vårt parlament för mycket med att diskutera så tekniska, så tekniskt viktiga ämnen?
But I would suggest that we are going too far with these directives, and that we are taking up too much of Parliament' s time discussing such technical subjects, such technically important subjects.