« agenturer » traduction en anglais

SV

« agenturer » en anglais

volume_up
agentur {gen. comm.}
EN

SV agenturer
volume_up
{pluriel}

agenturer (aussi: firmor, kontor, organ)
Varken kontor, agenturer eller filialer är juridiska personer, medan dotterbolag i juridisk mening är oberoende av sitt moderbolag.
While offices, agencies and branches do not have a legal personality, subsidiaries are legally independent from their mother company.
PPE-gruppen kommer inte att tolerera att man berövar Europaparlamentet dess rättigheter genom att bilda agenturer, och det som följer med dem.
The Group of the European People's Party will not tolerate the EP being deprived of its rights through the formation of agencies and all that comes with it.
Personer som är ansvariga för kontor och agenturer bör registrera sig hos en handelskammare, skaffa tillstånd och ta reda på hur värdlandets skatte- och socialförsäkringsregler ser ut.
The managers of offices and agencies should register with chambers, obtain authorisation and check their tax and social security obligations in the host country.

Synonymes suédois de « agentur »

agentur

Exemples d'usage pour « agenturer » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEn annan viktig aspekt är att avtalet tillåter rederierna att idka affärsverksamhet och grunda egna bolag, dotterbolag och agenturer.
Another important thing is that the agreement enables shipping companies to engage in business activity and establish their own companies, subsidiaries and representative offices.
SwedishDe stora globala aktörerna behöver inte direktivet, för de har förgreningar och agenturer överallt som de kan erbjuda sina tjänster genom, men det är avgörande för små och medelstora företag.
Furthermore, audiovisual services are also subject to a sectoral approach at Community level in the form of the 'television without frontiers ' directive.