« agera tillsammans » traduction en anglais

SV

« agera tillsammans » en anglais

SV agera tillsammans
volume_up
{verbe}

agera tillsammans
Medlemsstaterna måste agera tillsammans, särskilt på området screening.
The Member States must act together, particularly in the area of screening.
Låt oss agera tillsammans och förverkliga ett EU som har relevans för medborgarna.
Let us act together and make a Europe relevant to its citizens a reality.
Vi måste agera tillsammans beträffande dessa förhållanden.
We need to act together on this state of affairs.

Traductions similaires pour « agera tillsammans » en anglais

agera verbe
tillsammans adverbe
English
tillsammans
English

Exemples d'usage pour « agera tillsammans » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet är nu vi måste agera, alla tillsammans, omedelbart och utan dröjsmål.
It is now that we must act, all of us together, urgently and without delay.
SwedishGenom att arbeta tillsammans och agera tillsammans definierar vi vilka vi är.
By working together, by acting together, we define who we are.
SwedishLåt oss agera tillsammans och förverkliga ett EU som har relevans för medborgarna.
That is how we rebuild support for the European Union.
SwedishOm vi inte vill att denna systematiska människohandel skall fortsätta måste vi agera och agera tillsammans.
The topic was the Western Sahara and Gaddafi’ s influence in North Africa.
SwedishMedlemsstaterna och EU måste agera tillsammans och bidra till ett större gensvar på global nivå.
The Member States and the Union must act in concert and contribute to a wider response at the global level.
SwedishDet är dags att agera, och det betyder att agera tillsammans!
SwedishJag tvivlar inte på att parlamentet och rådet har samma inställning här och att vi kommer att agera tillsammans.
I have no doubt that your House and our Council will take the same approach to this and go forward together.
SwedishFör det andra tror jag att vi också bör agera tillsammans.
SwedishGenom att agera tillsammans kommer vi att få den tyngd som krävs för att bli framgångsrika även på den globala scenen.
By acting together in a coordinated way, we will have the necessary weight to be successful on the global stage as well.
SwedishVi behöver agera tillsammans. Europaparlamentets förslag i dag ger kommissionen redskap för att gå vidare.
We all need to join forces, and the Commission has in its hands today the means with which to progress on the basis of the European Parliament's proposals.
SwedishDet är endast genom att agera tillsammans och på bästa sätt göra användning av alla tillgängliga instrument som vi kan nå framgång.
It is only by acting together and by making the best possible use of all the means at our disposal that success can be guaranteed.
SwedishBortsett från de här frågorna måste vi agera tillsammans för att lösa det gemensamma hotet om klimatförändringar och miljöföroreningar.
Notwithstanding these concerns, we must act in concert to address the common threat of climate change and environmental pollution.
SwedishEftersom vi har arbetat med utgångspunkt i att vi bara genom att agera tillsammans kan uppnå mer än vi någonsin kan uppnå genom att agera ensamma.
We actually reinforce the argument from eurosceptics and the europhobes that this House means nothing and achieves nothing.
SwedishPå denna grund ber jag parlamentet att agera tillsammans med oss för att lyckas med det nämnda, och genom det kunna förnya förtroendet för kommissionen.
On that basis, I beg Parliament to work with us to accomplish it, and thereby renew its confidence in this Commission.
SwedishNu måste vi framför allt agera som 27 medlemsstater - inte var för sig - och agera tillsammans med våra bundsförvanter, inklusive USA.
Now, above all, we need to act as 27 Member States - not separately - and act in conjunction with our allies, including the United States.
SwedishEftersom vi har arbetat med utgångspunkt i att vi bara genom att agera tillsammans kan uppnå mer än vi någonsin kan uppnå genom att agera ensamma.
Because we have done it on the basis that only by acting together can we achieve more than we could ever achieve by acting alone.
SwedishI fråga om terrorism i synnerhet förklarade vi i den nya europeiska konstitutionen den 25 mars 2004 att vi helt klart måste agera tillsammans.
In the case of terrorism in particular, we declared in the new European Constitution on 25 March 2004 that we clearly need to operate together.
SwedishI fråga om terrorism i synnerhet förklarade vi i den nya europeiska konstitutionen den 25 mars 2004 att vi helt klart måste agera tillsammans.
In the case of terrorism in particular, we declared in the new European Constitution on 25 March 2004 that we clearly need to operate together.
SwedishMajoritetsbesluten berövar de små länderna deras vetorätt, något som emellertid de tre stora länderna kan åtnjuta genom att agera tillsammans.
Qualified majority decisions take away small countries' right of veto, which, however, the three big countries still have when acting in concert.
SwedishMajoritetsbesluten berövar de små länderna deras vetorätt, något som emellertid de tre stora länderna kan åtnjuta genom att agera tillsammans.
Qualified majority decisions take away small countries ' right of veto, which, however, the three big countries still have when acting in concert.