« amortering » traduction en anglais

SV

« amortering » en anglais

volume_up
amortering {gen. comm.}

SV amortering
volume_up
{genre commun}

1. général

amortering (aussi: avbetalning, amorteringsbelopp)
volume_up
amortization {substantif} [Amer.]
Beräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
För alla ovanstående alternativ gäller att det måste finnas ett senaste datum då amorteringarna skall påbörjas.
In all cases, a latest date must be set for the commencement of the amortizations.
amortering (aussi: straff, lön, betalning, inbetalning)
volume_up
payment {substantif}

2. Économie

amortering (aussi: avbetalning, avbetalningstermin)
volume_up
installment {substantif} [Amer.]
Vid en kreditsumma på 120 000 valutaenheter med två års löptid och amortering månadsvis, med en räntesats på 12% efterfrågas hur höga räntorna är efter 1,5 år.
For a credit amount of 120,000 currency units with a two-year term and monthly installments, at an interest rate of 12 % the level of interest after 1.5 years is required.
amortering (aussi: avbetalning, avbetalningstermin)
volume_up
instalment {substantif} [Brit.]

Synonymes suédois de « amortering »

amortering

Exemples d'usage pour « amortering » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVid en kreditsumma på 120 000 valutaenheter med två års löptid och amortering månadsvis, med en räntesats på 12% efterfrågas hur höga räntorna är efter 1,5 år.
For a credit amount of 120,000 currency units with a two-year term and monthly installments, at an interest rate of 12 % the level of interest after 1.5 years is required.