« betala ut » traduction en anglais

SV

« betala ut » en anglais

EN

SV betala ut
volume_up
{verbe}

betala ut (aussi: bära, visa, utbetala, avlöna)
Kommer kommissionen betala ut kompensation till alla dem som har blivit lovade det?
Will the Commission pay out compensation to all of those to whom it has been guaranteed?
Statens intäkter har ökat, vilket innebär att den georgiska regeringen kan betala ut löner i tid.
Revenue collection has increased, allowing the Georgian Government to pay salaries on time.
Eva visste inte vilket land som skulle betala ut hennes familjeförmåner.
Eva didn't know which country should pay her family benefits.

Synonymes suédois de « betala ut »

betala ut
Swedish

Traductions similaires pour « betala ut » en anglais

betala verbe
ut adjectif
English
ut adverbe
ut- adjectif
English
UT substantif
English

Exemples d'usage pour « betala ut » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSamtidigt fortsätter EU att betala ut bidrag till grekiska tobaksodlare.
In the meantime the EU continues with its subsidies for Greek tobacco farmers.
SwedishTill berättigat allmänt ogillande har detta också gett dem möjlighet att betala ut bonusar.
To justified public revulsion, it has allowed them to make bonus payments as well.
SwedishDet är oacceptabelt att betala ut EU-medel till tredjeländer utan fastställda indikatorer.
It is unacceptable to give EU funds to third countries without any established indicators.
SwedishDet hade blivit oförsvarbart att betala ut 500 miljoner euro per år för destillation.
EUR 500 million per year for distillation had become untenable.
SwedishReglerna om skyldigheten att betala underhåll ser olika ut i olika länder.
Rules on maintenance obligations vary from country to country.
SwedishStatens intäkter har ökat, vilket innebär att den georgiska regeringen kan betala ut löner i tid.
Georgia's state finances have been put on a more stable path to recovery.
SwedishKommer kommissionen betala ut kompensation till alla dem som har blivit lovade det?
This was a natural expression of emotion and solidarity.
SwedishDärför bör kommissionen betala ut ersättning av avsevärd storlek till dem som är berättigade.
That is why the compensation paid by the Commission to beneficiaries must be quite substantial.
SwedishDetta är ett onödigt och till och med riskabelt försvårande av detta sätt att betala ut stöd.
All this does is to introduce unnecessary and even risky complications into this aid programme.
SwedishEfter sju år har kommissionen inte varit i stånd att betala ut mer än hälften av den planerade budgeten.
After seven years, the Commission is still unable to spend more than half of the budget provided.
SwedishEU måste snabbt betala ut pengar för att underlätta för de drabbade när de behöver dem som mest.
European money must arrive quickly on the ground in order to assist victims at the time when they need it most.
SwedishNi kan föreställa er hur mycket jordbrukarna litar på att regeringen ska betala ut dessa pengar för närvarande.
You can imagine how much confidence farmers have in the Government to deliver that at the moment.
SwedishNej, kommissionen vill fortsätta att betala ut exportbidrag.
SwedishVi kan åta oss att betala ut stödet så snabbt som möjligt.
SwedishSådana trolleritrick går inte an - att först ta pengar från de fattiga och sedan betala ut ...
We cannot allow such conjuring tricks - on one side, taking away money from the poor and, on the other, paying out ...
SwedishDe går kanske med på att betala ut dina förmåner i tre månader till medan du fortsätter att leta jobb utomlands.
They may agree to continue paying your benefits for another 3 months while you look for work abroad.
SwedishAvser rådet att betala ut någon form av kompensation eller ersättning för de orättvist och avsiktligt vållade skadorna?
Does it plan to make any arrangements to compensate for the unfair and deliberate damage caused?
SwedishMen när, herr talman, kommer vi att ägna oss åt staternas insolvens när det gäller att betala ut pensioner?
When are we going to concern ourselves, then, Mr President, with the bad debt of States as regards pensions?
SwedishOm du är gränsarbetare är bosättningslandet alltid ansvarigt för att betala ut arbetslöshetsförmåner.
For cross-border commuters, the country of residence is always responsible for the payment of unemployment benefits.
SwedishOm detta skulle innebära att välja ut och betala de järnvägsanställda som flygplanspiloter ser jag ingen nackdel i det.
I would have no objection to this if railwaymen were selected and paid in the same way as pilots are.