« blockering » traduction en anglais

SV

« blockering » en anglais

volume_up
blockering {gen. comm.}
EN

« blocker » en suédois

volume_up
blocker {substantif}

SV blockering
volume_up
{neutre}

volume_up
occlusion {substantif}

Synonymes anglais de « blocker »

blocker

Exemples d'usage pour « blockering » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag vill framhålla att detta inte handlar om godtycklig blockering av Internet.
I would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
SwedishLåt oss därför inte nöja oss med ett kosmetiskt avtal som baseras på blockering.
Let us not be satisfied with a cosmetic agreement when things are actually being blocked.
SwedishVi uppmanar Ryssland att överge sitt veto och sin blockering av resolutionen.
We call on Russia to abandon its veto and its blocking of the resolution.
SwedishTidigare var Delors andra paket en stimulans, nu är det en blockering.
Once upon a time, in the Delors package, it was a stimulus; now it is a hindrance.
SwedishDetta är orimligt och skulle leda till ett slags självförvållad blockering.
That is not on, and would lead to a kind of self-imposed blockade.
SwedishOm ingen blockering förekommer så har man ingenting att frukta med de nya reglerna.
If there is no market monopoly then people have no reason to fear new regulations.
SwedishVarför anar man ännu en gång att det föreligger en blockering mellan ministrarna?
SwedishFöredraganden säger riktigt att vi beklagar denna blockering.
The rapporteur rightly states that we regret this blocking.
SwedishGenom sin blockering är den ansvarig för att fredsprocessen har avbrutits.
As a result of these blocking manoeuvres, it is responsible for holding up the implementation of the peace process.
SwedishDetta är det slags lösningar som kommer att göra det möjligt att begränsa vissa typer av blockering av aktier.
These are the kinds of solutions that will make it possible to restrict certain types of share blocking.
SwedishEtt utökat samarbete kan bara bli en nödlösning vid en blockering som mycket väl kan komma.
Enhanced co-operation can only be a last resort solution, in the event of a deadlock, a possibility which must be considered.
SwedishBlockering av aktier ska förbjudas, röstning genom ombud ska liberaliseras och elektronisk användning ska tillåtas.
Share blocking is to be abolished, cross-border proxy voting liberalised and electronic means permitted.
SwedishDet finns inte heller, vad jag vet, några platser för blockering av luftfartskontroll som är speciella för gränsområdena.
In addition, as far as I know, there are no specific air traffic control hold-ups at borders either.
SwedishBrist på information får till följd osäkerhet, misstroende och till sist bara rädsla som leder till blockering.
The failure to provide information results in uncertainty, distrust and finally anxiety, which leads to blockades.
SwedishDet blir dock annorlunda om ett sådant litet framsteg innebär en blockering av de verkliga lösningarna.
It is a different matter if such a small step forward puts a spanner in the works when it comes to reaching real solutions.
SwedishDet föreligger ingen blockering från parlamentets sida.
Swedish. - Vi svenska socialdemokrater valde att lägga ner våra röster kring skrivningen om blockering av webbplatser.
We Swedish Social Democrats chose to abstain in the vote on the wording concerning the blocking of websites.
SwedishNågra tekniska förbättringar kom till priset av upp till sex års blockering av frågan om att skydda våra djur.
A number of technical improvements were at the cost of up to six years’ blocking of the issue of protecting our animals.
SwedishNågra tekniska förbättringar kom till priset av upp till sex års blockering av frågan om att skydda våra djur.
A number of technical improvements were at the cost of up to six years ’ blocking of the issue of protecting our animals.
SwedishDetta stöddes för övrigt uppriktigt sagt inte av någon, bl. a. med tanke på riskerna med blockering som denna fråga oundvikligen leder till.
To tell the truth, nobody was in favour of this reform, given the inevitable risk of deadlock.