« blod » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous blöda
SV

« blod » en anglais

EN

SV blod
volume_up
{neutre}

blod
volume_up
blood {substantif}
Det är som om ett blodkärl som förser hjärtat med blod täpps till.
It is like the obstruction of a blood vessel which supplies the heart with blood.
Vi kanske är en enda marknad, men det finns inte en marknad i blod: Det finns en gemenskap i blod.
We may be a single market but there is not a market in blood: there is a community in blood.
Jag önskar att allt blod och alla blodprodukter kom från frivilliga, obetalda källor.
I wish that all blood and blood products came from voluntary, unpaid sources.

Exemples d'usage pour « blod » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishAlldeles för mycket blod har spillts runt om i världen i början av det här året.
The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world.
SwedishInom diplomatin använde de axlar och allianser och på slagfältet blod och järn.
The states of the old Europe spent centuries in repeated attempts to establish this balance.
SwedishRödskjortornas demonstrationer slogs ner i blod.
Madam President, the 'red-shirt' demonstrations have been suppressed with bloodshed.
SwedishErsättning för att lämna blod får dock inte uteslutas i framtiden.
The payment of expenses to plasma donors in the EU cannot, however, be excluded for the future.
SwedishVi skulle naturligtvis föredra att allt blod donerades frivilligt.
Of course we would all prefer all donations to be voluntary.
SwedishI morse var dock TV-nyheterna från Mellanöstern återigen genomsyrade av blod och desperation.
However, the TV news bulletins showing the Middle East are still full of bloodshed and despair this morning.
SwedishTag er inte vatten över huvudet, utan stilla ert kokande blod!
SwedishAtt ens överväga att häva vapenembargot mot Kina är i själva verket en ogärning som får en att gråta blod.
   Mr President, even to consider lifting the arms embargo on China is in fact an outrage that cries out to Heaven.
SwedishOlyckligtvis tillhör Sturdys bondefientliga ställningstaganden en jordens anglosaxiska åderlåtare, en åderlåtare som verkligen tömmer ådror på blod.
Unfortunately, Mr Sturdy's anti-farming positions are those of Anglo-Saxon bleeders of the land.
SwedishLångt därifrån; vad vi behöver är politiskt sinnade personer, kommissionärer av kött och blod som inte är slavar under partipolitik.
That, above all, is what the Commission is there for, but not in the sense that we need to be led by technocrats or bureaucrats.
SwedishJa, vi har sett en förändring i Nordirland de senaste åren men det finns fortfarande de som gärna skulle vilja se blod flyta.
Yes, we have witnessed a transformation in Northern Ireland in recent years, but there are still those who would seek to cause bloodshed.
SwedishFå se om ditt blod är grönt.
SwedishBlod kräver blod.
SwedishDu är av kungligt blod, va?
SwedishI ett muntligt ändringsförslag anger vår kollega Lisi att alla som ger blod skall göra detta frivilligt och utan ersättning före slutet av december 2008.
An oral amendment by Mr Lisi states that by the end of December 2008 all donations must be voluntary and non-remunerated.
SwedishVarför skall man då kalla det Althea efter en mytologisk kvinna som förknippas med blod, hämnd och vedergällning och som till slut tar sitt eget liv?
In these countries, the police and the justice systems have now become capable of pursuing ordinary criminals and imprisoning them.
SwedishSom svar citerar jag alltid den store hebreiske poeten Bialiks vers: " Satan har ännu inte skapat dem som skulle hämnas ett litet barns blod."
I always quote the verse of the great Hebrew poet Bialik. 'Satan has not yet created those who would exact revenge for the death of a small child' .
SwedishI dag är landet splittrat, samhället står i lågor och i blod.
We fear for Côte d'Ivoire, which is in danger of becoming further removed from the model for which it is so often admired.
SwedishDet gäller även organ och de två direktiv som tidigare antagits av unionen rörande kvalitet och säkerhet för blod respektive vävnader och celler.
Fourthly, could the Commission give an overview of the relevant regulations, including amounts, in the different Member States and candidate countries?