« brukar » traduction en anglais

SV

« brukar » en anglais

EN

SV brukar
volume_up
{verbe}

brukar (aussi: ska, kommer att, kan, torde)
Några korta ord om avhandlingen av dig eller din handledare brukar uppskattas.
A few words about the thesis from you or your supervisor will be appreciated.
Men jag vet av erfarenhet att rykten om Jeff brukar vara sanna.
Though I will say, from my experience, rumors about Jeff do tend to be true.
För egen del tror jag att fransmännen gör som de brukar och ser om sitt eget hus.
For my part I think the French will do as they always do and look after themselves.

Synonymes suédois de « brukar »

brukar
Swedish
bruka

Exemples d'usage pour « brukar » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishNär jag säger att inflationen är mycket begränsad brukar svaret bli att jag ljuger.
When I say: ‘Inflation has been very limited’, the response is ‘you are lying’.
SwedishFör egen del tror jag att fransmännen gör som de brukar och ser om sitt eget hus.
For my part I think the French will do as they always do and look after themselves.
SwedishNågra korta ord om avhandlingen av dig eller din handledare brukar uppskattas.
A few words about the thesis from you or your supervisor will be appreciated.
SwedishFör att statistiken från dina erfarenheter säger att det brukar vara användbart.
Because in the statistics of your past experience it would have been useful to do so.
SwedishSå ett möte brukar leda till ett annat möte som brukar leda till ett annat möte.
So one meeting tends to lead to another meeting and tends to lead to another meeting.
SwedishNär människor talar om diskriminering brukar de inte behandla dessa problem.
Normally, when people speak of discrimination, they do not address these problems.
SwedishE: [Pussljud] SW: Och vad brukar du säga när det är dags att gå? ~~~ E: Hejdå.
E: [Kissing noise] SW: And what do you say when it's time to go? E: Goodbye.
SwedishAtt lägga till vackra högtflygande ord brukar sluta med att ingenting blir sagt.
The addition of fine, high-flown words often just ends up meaning nothing.
SwedishNicefördraget brukar marknadsföras som ett utvidgningsfördrag.
Mr President, the Treaty of Nice tends to be marketed as an enlargement treaty.
SwedishLite poetiskt brukar jag uttrycka det som att Europa är våra fosterländers fosterland.
I like to say, somewhat poetically, that Europe is the homeland of our homelands.
SwedishI många städer har personer som annars inte brukar engagera sig deltagit.
In many cities, people have become involved who would not otherwise participate.
SwedishJag brukar vakta min systers hus, men jag påstår knappast att jag äger det.
I housesit for my sister all the time, it's not like I claim that I own her house.
SwedishÄndå är fängelserna naturligtvis fulla av folk som brukat eller brukar droger.
Even so, the prisons are of course full of people who have used drugs or still do so.
SwedishVi är i den meningen anhängare av det som brukar kallas EU: s mjuka makt.
We are, in that sense, adherents of what is usually called the EU’ s soft power.
SwedishVi brukar ha goda ordförandeskap, när de små länderna sitter i ordförandestolen.
We tend to have good Presidencies when the small countries are in charge.
SwedishVi brukar säga att Europas småföretag är hjärtat i den europeiska ekonomin.
We often say that Europe's small businesses are the heart of the European economy.
SwedishMen när de lämnar den rollen så brukar den förståelsen för det mesta ebba ut.
When they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
SwedishI mitt hemland Bulgarien brukar vi säga att det inte finns någon rök utan eld.
In my country, Bulgaria, we often say that there is no smoke without fire.
SwedishDet räcker inte med att man som man säger: " Men jag brukar inte våld" .
It is not good enough for one man to say 'but I for one am not usually violent'.
SwedishMen vi har ju inget förslag från kommissionen, och det brukar vara det första steget.
But we do not have a proposal from the Commission, which is usually the first step.