« driva igenom » traduction en anglais

SV

« driva igenom » en anglais

EN

SV driva igenom
volume_up
{verbe}

driva igenom (aussi: skjuta, leda, driva på, knuffa)
Vi stöder fullständigt hans förslag att driva igenom detta utan några ändringsförslag.
We entirely support his proposal to push this through without any amendments.
Detta är bara ännu ett försök att driva igenom liberalisering av offentlig upphandling.
This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
Korrigeringar krävs, och det kommer vi också att försöka driva igenom i våra medlemsstater.
Corrections must be made, and we will also push for this in our Member States.

Exemples d'usage pour « driva igenom » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag hoppas att vi ska kunna driva igenom detta med kraft under de kommande månaderna.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
SwedishI rådet försökte inte ens den spanska regeringen driva igenom dessa ändringsförslag.
In the Council, not even the Spanish Government insisted on these amendments.
SwedishAtt reglera och driva igenom dessa avtal kommer emellertid att bli en utmaning.
However, regulating and enforcing these agreements will prove a challenge.
SwedishRådet och kommissionen har de resurser som krävs för att driva igenom detta.
The Council and the Commission have the resources to help bring this about.
SwedishJag lovar personligen kammaren att strikt driva igenom våra kriterier och villkor.
I undertake personally before this House to rigorously enforce our criteria and conditions.
SwedishVad är vårt syfte med resolutionerna annat än att driva igenom sanktioner?
What could we possibly aim to do with these resolutions other than enforcing sanctions?
SwedishÅ andra sidan krävs särskilda åtgärder för att driva igenom lagstiftningen.
On the other hand, specific measures are required to make good the law.
SwedishJag har större tilltro till våra möjligheter att driva igenom vår vilja på det området.
It is there that I have greater confidence in our ability to get our way.
SwedishDenna bestämmelse är enda sättet att driva igenom förbudet mot stora pelagiska drivgarn.
This provision is the only way to enforce the large pelagic drift net ban.
SwedishDet är det vi gör i Italien för att just försöka driva igenom detta förslag.
This is what we are doing in Italy: striving, as I said, to move ahead with this proposal.
SwedishVi väljs direkt av våra medborgare och är fast beslutna att driva igenom våra rättigheter.
We are directly elected by the citizens and we are determined to enforce our rights.
SwedishRådet och kommissionen har de resurser som krävs för att driva igenom detta.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
SwedishFör att driva igenom era åsikter brukar ni sabla ned era meningsmotståndare.
In order to impose your views, you tend to use the cutlass method.
SwedishVi måste driva igenom ett åtagande för att skära ned kostnaden för byråkrati med 25 procent.
We have to carry through a commitment to cut the cost of red tape by 25%.
SwedishOrdförandeskapet bör anstränga sig särskilt för att driva igenom denna.
The presidency should take particular credit for driving that through.
SwedishTurkiet vill inte ha det, men ingen kan driva igenom det som vi alla vill rösta för.
Turkey does not want it, but no one can impose what, for the rest, we all want to vote through.
SwedishVi behöver en mekanism som kommer att driva igenom den förändring som alla inser att vi behöver.
We need a mechanism which will drive the change which everybody recognises.
SwedishMed oförminskad styrka försöker man, via WTO, driva igenom villkor som gynnar storkapitalet.
The attempt, through the WTO, to impose terms which benefit big business is undiminished.
SwedishDet finns inte heller just några människor där, som verkligen vill driva igenom det hela.
Very few people there genuinely wish to make coexistence a reality.
SwedishJag tror att Turkiet kan driva igenom de här reformerna; jag tycker att de förtjänar vårt stöd.
I believe that Turkey can implement the reforms, I think that they deserve our support.