« dygn » traduction en anglais

SV

« dygn » en anglais

EN
EN
SV

dygn {neutre}

volume_up
dygn (aussi: slag, dag, seger, dygnet)
volume_up
day {substantif}
När konsumenten byter leverantör ska han eller hon kunna ha sitt eget nummer inom ett dygn.
When changing provider, consumers must be able to keep their own number within a day.
Ändå står den bilen stilla i 23 timmar per dygn.
Yet, that car sits idle for 23 hours a day.
Under tre hektiska dygn i slutet av maj flyttade Inger Scharis och Mats Amundin valparna.
During three hectic days in late May, Inger Scharis and Mats Amundin moved the pups.

Exemples d'usage pour « dygn » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet är inte möjligt att improvisera samordnade åtgärder inom loppet av ett dygn.
It is not possible to improvise coordinated action in the space of 24 hours.
SwedishLåt det gå ett dygn efter ditt senaste inloggningsförsök och öppna sedan sidan igen.
Please allow 24 hours since your last login attempt then visit the page again.
SwedishUnder tre hektiska dygn i slutet av maj flyttade Inger Scharis och Mats Amundin valparna.
During three hectic days in late May, Inger Scharis and Mats Amundin moved the pups.
SwedishDet var den tredje bilbomben som sprängdes i Spanien under ett och samma dygn.
This was the third car bomb to explode in Spain within 24 hours.
SwedishDet kan ta upp till ett dygn därefter innan det visas i AdWords-kontot.
And it can take up to 24 hours for this to show up in your AdWords account after it happens.
SwedishJag håller inte med om att vi reagerade långsamt: Hjälpen från EU kom inom ett dygn.
I would not agree that we were slow to respond: help from the European Union was flowing within 24 hours.
SwedishInte heller detta kan improviseras fram inom loppet av ett dygn.
This is also not possible to improvise in the space of 24 hours.
SwedishInformationen ska börja visas i dina rapporter ett dygn efter att Inkludera-filtren har tagits bort.
Data should begin populating your reports 24 hours after the include filters have been removed.
SwedishJag befann mig i södra Sverige under det dygn som vi talar om här.
I happened to be in southern Sweden in the course of the twenty-four hours we are talking about here.
SwedishNär det hade gått ett dygn så insåg folk att de var försvunna och en grupp personer började söka efter dem.
Twenty-four hours later, people realised they were missing and they sent out a search party.
SwedishDet medger upp till tre på varandra följande transporter under en internationell godstransport på sju dygn.
It allows up to three consecutive transport operations for an international carriage of seven days.
SwedishÅterinförandet av möjligheten att ta ut sin veckovila efter tolv dygn äventyrar inte säkerheten.
The reintroduction of the possibility of taking a weekly rest period after 12 days does not compromise safety.
SwedishDe berättade för mig att de skulle fasta i ett dygn.
SwedishJag har bara innehaft detta uppdrag i två dygn.
Swedish"Nu har jag hållit på i tre dygn med att sortera avfall för återvinning", sade han till mig i drömmen.
He was exhausted and covered in sweat. 'I have been sorting waste for reuse for three days and three nights now,' he said in my dream.
SwedishEtt dygn efter det att presidentens död tillkännagetts tog militären makten i Guinea och upphävde konstitutionen.
Twenty-four hours after the President's death was announced, the military seized power in Guinea and suspended the constitution.
SwedishDet innebär att det kan ta ett dygn för information att visas i ditt konto efter att du har installerat spårningskoden.
This means that it could take 24 hours for data to appear in your account after you have first installed the tracking code.
SwedishKort därefter publicerades skrämmande uppgifter: 35 000 människor dog av hunger varje dygn i världen.
Shortly after that pronouncement some frightening statistics were published; every 24 hours, 35 000 human beings died of hunger in the world.
SwedishDet tar mellan en minut och ett dygn att återinföra åtkomsten, beroende på vilken typ av beteende som systemet upptäckt.
It will take between one minute and 24 hours for access to be reinstated, depending on the behavior detected by our system.
SwedishDet är två dygn sen vi fick nån sömn.