« färdig » traduction en anglais

SV

« färdig » en anglais

SV

färdig {adjectif}

volume_up
färdig (aussi: snar, ivrig, bekväm, redo)
Rätt som det är Emme färdig att formulera sina tankar i ett lågmält matteprat.
And then Emme is ready to express her thoughts in a quiet murmur of mathematics.
Jag ska förtydliga att denna kompromiss är färdig för godkännande.
I should make it clear that this compromise is ready for approval.
Den gruppens rapport kommer att vara färdig inom några veckor.
The report of that group will be ready in a few weeks ' time.
Om någon klandrar mig för att inte ha lagt fram en färdig lösning så är det helt riktigt.
Anyone who reproaches me for not having come here with a complete edifice is absolutely right.
Den administrativa reformen är till stor del färdig.
Administrative reform is largely complete.
Den arbetar snabbt och kommer att vara färdig i juni.
It is a fast-working committee and will complete its work by June.
färdig (aussi: gjord, avslutad, färdiglagad)
(CS) Då verkar det som om Reach är en färdig uppgörelse.
(CS) It appears, then, that REACH is a done deal.
Och när jag var färdig sade patienten till mig något vördnadsfullt, "Jag har aldrig undersökts på detta sätt."
And when I was done, the patient said to me with some awe, "I have never been examined like this before."
It's not quite done.
färdig (aussi: fulländad, slut)
You'll participate in the entire process from concept to finished product.
Jag är färdig, och ni behöver inte använda er ordförandeklubba.
I have finished, and there is no need for you to use your gavel.
Man blir aldrig färdig med en dikt utan överger den bara, säger en Medelhavspoet som föddes i Sète.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
När det gäller de som är skeptiska till kompromissen, kommer de att kunna lägga fram en färdig lösning som är tillämplig genast?
As for those who are sceptical about the compromise, will they be able to put forward a ready-made solution that is applicable immediately?
Vi får inte upprepa de misstag som redan begåtts, dvs. att exportera färdiga lösningar.
We must not repeat the mistakes that have already been made, by exporting prescriptions.
Vi har inga färdiga förslag eller ett utsatt datum som vi kan överlämna till er.
We do not have any ready-made proposals or a set date which we can present to you.
färdig (aussi: frisk, lämplig, pigg, redo)
På många däckverkstäder har man färdiga formulär där kunden friskriver verkstaden från ansvar för att man monterar däck som bara håller för 190 km / h.
Many tyre dealers have pre-printed forms for customers to sign releasing the dealer from liability for fitting tyres which can only withstand speeds up to 190 kph.
färdig (aussi: dålig, dum, långsam, sen)
färdig (aussi: före detta, slut)
färdig
volume_up
thru {adj.} [Amer.] [fam.]

Exemples d'usage pour « färdig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet är därför inte realistiskt att förvänta sig att man skall bli färdig före december.
It is therefore unrealistic to expect the issues to have been resolved by December.
SwedishPå den första sidan väljer du en färdig design eller skapar en ny design.
On the first page you can select an existing Design or create a new one.
SwedishDe 27 ställde i förra veckan kravet att det ska finnas en färdig handlingsplan i juni.
The 27 requested this last week; we expect to have a road map in June.
SwedishDet motiverades från början med att den måste vara färdig den 2 maj.
The original reason given for this was that the report had to be submitted by 2 May.
SwedishNi satte upp som mål för ert ordförandeskap att ha en konstitution färdig till jul.
You set your presidency the target of a Constitution by Christmas.
SwedishDen vetenskapliga utredningen kommer att vara färdig i oktober 2008, om bara några månader.
The scientific assessment will be completed by October 2008, just a few months from now.
SwedishArbetet med databasen går bra, och den kommer att stå färdig någon gång inom den närmaste framtiden.
Work on the database is going well and it will be available in the foreseeable future.
SwedishJag är färdig, och ni behöver inte använda er ordförandeklubba.
The exchange of information from the criminal register is another issue worth considering.
SwedishEuropa måste göra sin läxa och se till att den blir färdig.
Europe must set itself some homework and make sure that it is completed.
SwedishDet är en utmaning eftersom det inte finns någon färdig modell.
It is indeed a challenge, because no such model currently exists.
SwedishKursplaneringen för 2012 är färdig. Se vilka kurser som går 2012 under kurser.
SwedishPå alla dessa områden innebar Barcelonamötet inte mer än att man bekräftade sin vilja, ingen färdig uppgörelse.
At the same time Barcelona also points Europe in the wrong direction in other ways.
SwedishÄven om handlingsplanen EU-Moldavien långt ifrån är färdig måste vi fråga oss vad nästa steg är.
Although the EU-Moldova Action Plan is far from being completed, we must ask what is the next step?
SwedishVi är säkra på att den interinstitutionella arbetsgruppen kommer att vara färdig innan årets slut.
We are confident that the interinstitutional working group will be created before the end of the year.
SwedishUtifrån dessa debatter kommer kommissionen att kunna lägga fram en färdig ståndpunkt under hösten 2010.
These debates will lead to the preparation of a fully-fledged Commission position in autumn 2010.
SwedishNär kommissionen är färdig är jag övertygad om att vi får ett rimligt och balanserat förslag.
I am convinced that, once the Commission has completed its work, we shall have a fair and balanced proposal.
SwedishDen handlingen kommer att bli färdig under de kommande veckorna.
SwedishVi vet inte vad som kommer att hända när muren är färdig.
The things that happen around this wall are intolerable.
SwedishRapporten kommer således att publiceras när den är färdig, inte nu eftersom den är provisorisk.
So, the report will be printed and distributed once it is in its final form, not in its current provisional form.
SwedishI slutet av året kommer vår hälsoportal att vara färdig.
We will have our health portal by the end of the year.