« färdig med » traduction en anglais

SV

« färdig med » en anglais

SV

färdig med [exemple]

volume_up

Traductions similaires pour « färdig med » en anglais

färdig adjectif
med substantif
English
med adverbe
English
med préposition
English
med-
English
med. substantif
English

Exemples d'usage pour « färdig med » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMan blir aldrig färdig med en dikt utan överger den bara, säger en Medelhavspoet som föddes i Sète.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
SwedishTja, så fort du är färdig med att äta.
SwedishMan blev inte färdig med det som vi hade arbetat med under flera år, och det blev inte tillräckligt stora nedskärningar i priserna.
Things we have been working on for a number of years were not completed, and prices were not cut sufficiently.
SwedishJag är nästan färdig med denna fråga.
SwedishDenna åtgärd tillkännagavs trots att Europeiska kommissionen ännu inte är färdig med sin utvärdering av ett tidigare italienskt åtgärdspaket.
This measure was announced even though the European Commission has not yet completed its evaluation of an earlier package of Italian measures.
SwedishDet finns liten mening med att inrätta det systemet nu för att sedan skjuta upp genomförandet i flera år tills kommissionen är färdig med detaljarbetet.
There is little point in establishing the principle now but then postponing its implementation for years until the Commission has worked out the details.
SwedishDessutom undrar jag om man kommer att vara färdig med processen vad gäller bedömningen av offentliggörandet innan ratificeringen i medlemsländerna av fördraget börjar?
In addition, I wonder whether the process of assessing the announcement will be finished before the ratification of the treaty in the Member States begins?
SwedishI likhet med den föregående talaren, kommer jag att vänta med lovorden till efter det att jag är färdig med mitt inlägg, men jag försäkrar att de kommer.
Mr President, like the previous speaker, I will wait until I have finished my contribution before giving my plaudits, but I acknowledge the fact that they are going to come.
SwedishJag tycker att jag har varit snabb med att bli färdig med detta, med tanke på att parlamentets behöriga utskott blir det forum där alla uppfattningar i den här frågan kommer att framföras.
A credible European migration policy necessitates the use of return operations in order to uphold the integrity and effectiveness of the asylum and immigration systems of the Member States.
SwedishJag tycker att jag har varit snabb med att bli färdig med detta, med tanke på att parlamentets behöriga utskott blir det forum där alla uppfattningar i den här frågan kommer att framföras.
It seems to me that I have been rather swift in being ready, as the competent committee in Parliament will be the appropriate forum for the expression of all the opinions formulated on this subject.