« färdighet » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous färdig
SV

« färdighet » en anglais

volume_up
färdighet {gen. comm.}
SV

färdighet {genre commun}

volume_up
färdighet (aussi: skicklighet, händighet)
volume_up
skill {substantif}
Det är därför som vi måste lära ut lyssnande i våra skolor som en färdighet.
That's why we need to teach listening in our schools as a skill.
De andra kombinationerna av utmaning och färdigheter blir allt mindre lyckade.
The other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
Mediekunskap måste bli en viktig färdighet - vilket betyder att det måste ingå i både lärarutbildningen och skolutbildningen.
Media literacy must become a key skill - which is to say that it must be part of both teacher training and school education.
färdighet (aussi: kunskap, uppnående)
Dessa kompetenser definieras som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder.
These competences are defined as a combination of knowledge, skills and attitudes.
Jag ser fram emot mer framsteg när det gäller att genomföra nyckelkompetenserna och olika färdigheter.
I am looking forward to more progress in implementing the key competences and skills.
Till denna helhetsomfattande personlighetsbildning hör grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor, förmedling av värderingar, musikalisk-kreativ bildning och fysisk och sportslig fostran.
This entails imparting fundamental knowledge, skills and competences, communicating values, and educating people in music, creative subjects, health and sport.
färdighet (aussi: kunnighet)

Synonymes suédois de « färdighet »

färdighet

Exemples d'usage pour « färdighet » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEsterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.
(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
SwedishÖvning ger färdighet, eller som det franska ordspråket säger, smed blir man genom att smida.
Practice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.
SwedishAtt inge förtroende är inte samma sak som att ha en viss färdighet.
Being able to inspire confidence is not like having a particular talent.
SwedishSkolan är skyldig att bibringa eleverna denna färdighet på samma sätt som när det gäller läsning och skrivning.
Schools must provide pupils with these skills, as they do in the case of reading and writing.
SwedishJag anser att det finns element som visar en viss nivå av mogenhet och färdighet, och jag nämnde ett av dessa i början.
I think that there are some elements that show a certain amount of maturity and readiness, and I mentioned one at the beginning.
SwedishDet står helt klart att behovet av att stödja unionens internationella åtaganden kräver både instrument och kunskap samt färdighet.
Clearly, if we are to support the Union's international activities, we need suitable mechanisms, knowledge and skills.
SwedishDet står helt klart att behovet av att stödja unionens internationella åtaganden kräver både instrument och kunskap samt färdighet.
Clearly, if we are to support the Union' s international activities, we need suitable mechanisms, knowledge and skills.
Swedishövning ger färdighet