« färdigställande » traduction en anglais

SV

« färdigställande » en anglais

SV

färdigställande {neutre}

volume_up

Synonymes suédois de « färdigställande »

färdigställande

Exemples d'usage pour « färdigställande » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFörhandlingar om färdigställande av budgeten koncentreras oftast på förhandlingar om rättvis återbäring.
Negotiations on budget finalisation usually centre on juste retour negotiations.
SwedishEfter dokumentets färdigställande anslöt sig en sjätte partigrupp till förslaget.
Once the document was finished, a sixth group joined in.
SwedishJag tror alltså mer på de franska myndigheterna, som har ansvaret för sträckans färdigställande.
Thus, allow me to have more confidence in the French authorities, which are responsible for completing the line.
SwedishDet program för modernisering och färdigställande som planeras av de som driver rektorerna kommer aldrig att tillfredsställa västliga säkerhetsprinciper.
The modernization and completion programme planned by the operators will never satisfy Western safety principles.
SwedishHerr ordförande, inom några dagar kommer den tjeckiska regeringen att fatta beslut om färdigställande av kärnkraftverket i Temelín.
Mr President, in a few days' time, the Czech Government will make its decision on the completion of the nuclear power station in Temelin.
SwedishHerr ordförande, inom några dagar kommer den tjeckiska regeringen att fatta beslut om färdigställande av kärnkraftverket i Temelín.
Mr President, in a few days ' time, the Czech Government will make its decision on the completion of the nuclear power station in Temelin.
SwedishJag vill än en gång göra det klart att begreppet ”nytt” kärnkraftverk också skall omfatta ”färdigställande” av befintliga verk.
I would like to make it clear once again that a ‘new’ atomic power station is also to be understood as meaning the ‘completion’ of an existing one.
SwedishDetta arbete bör inte skjutas på framtiden, utan ett snabbt färdigställande av kommissionens förslag är mot bakgrund av de senaste veckornas händelser än viktigare.
This must not be left to one side; indeed, in the light of the events of recent weeks, it is even more important that the Commission should produce its proposal promptly.