« färsk » traduction en anglais

SV

« färsk » en anglais

SV färsk
volume_up
{adjectif}

färsk (aussi: frisk, framfusig, pigg, uppfriskande)
volume_up
fresh {adj.}
Tullen på thailändsk tillagad kyckling är en sjundedel av den på fryst färsk kyckling.
The tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.
Att då endast använda angivelsen " färsk fruktjuice " skulle vara att lura konsumenten.
Just marking it as 'fresh fruit juice ' would be deceiving consumers.
Mjölk med en hållbarhet på mer än sju dagar får inte längre kallas färsk mjölk.
Milk with a shelf life in excess of seven days is no longer to be labelled as fresh milk.
färsk (aussi: senare, nyligen inträffad)
volume_up
recent {adj.}
Tillåt mig att tillägga ett annat exempel, från en färsk fransk erfarenhet.
Let me add another example, drawn from recent French experience.
Men en färsk artikel av Paul G. Bell i Mensas medlemstidning ger kött på benen.
But a recent article by Paul G. Bell in the Mensa magazine provides some straws in the wind.
Enligt en färsk opinionsundersökning motsätter sig mer än 80 procent denna olagliga hantering.
According to a recent poll, more than 80% of Maltese people are against this illegal practice.
färsk (aussi: annan, ny, nya, ovan)
volume_up
new {adj.}
Enligt en färsk opinionsundersökning har detta i mitt hemland stöd av en klar majoritet av folket.
According to a new opinion poll, this enjoys the support of a clear majority in my country.
Because it's new, because it's fresh.
Detta är nytt och jag är glad över att parlamentet stöder detta färska initiativ.
This is new and I am pleased that Parliament wishes to support this fresh initiative.
färsk (aussi: frisk, fin, snäll, fräsch)
volume_up
sweet {adj.}
Och torkad frukt i lösvikt köper många föräldrar till sina barn istället för färsk frukt som ett sundare alternativ, men sulfiten kan ge upphov till allergi.
And many parents buy dried fruit loose for their children as a healthier alternative to sweets. However, thanks to sulphites, this can lead to allergies.

Synonymes suédois de « färsk »

färsk

Exemples d'usage pour « färsk » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishI färsk statistik upprätthålls alltså den historiska ojämlikheten mellan män och kvinnor, inbegripet löneklyftan mellan könen.
Thus, current statistics preserve the historical inequality between men and women, including the gender gap in payment.
SwedishJag vill lägga till en dimension: bedragare har länge använt klorering av kyckling för att få den att se mer rosa och färsk ut.
I will add a further dimension: fraudsters have long applied chlorination to chicken in order to make it look pinker and fresher.
SwedishI punkt 5 i betänkandet föreslås en ökning av förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt till 6,5 procent, särskilt för blåhaj.
Paragraph 5 of the report requests an increase of the 5% fin to live weight ratio to 6.5%, particularly for blue sharks.
SwedishDenna kategori omfattar färsk frukt och färska grönsaker, samt vissa mejeriprodukter såsom yoghurt och vissa öl, men inte mycket annat.
This category would cover raw fruit and vegetables, some dairy products like yoghurt and some beers but not very much else.
SwedishI punkt 5 i betänkandet föreslås en ökning av förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt till 6,5 procent, särskilt för blåhaj.
Paragraph 5 of the report requests an increase of the 5 % fin- to live-weight ratio to 6.5 %, particularly for blue sharks.
SwedishJag anser fortfarande att det vore bra att införa skyddsåtgärder och restriktioner på import av färsk frukt till EU.
I continue to believe that it would be a good idea to put protective measures in place and to impose restrictions on imports of fruit onto the EU market.
SwedishI punkt 3 i betänkandet påstås felaktigt att ICES och ICCAT stödjer en ökning av förhållandet mellan fenor och färsk vikt för blåhajen.
Paragraph 3 of the report incorrectly implies that ICES and ICCAT support an increase in fin- to live-weight ratio for the blue shark.
SwedishJag anser fortfarande att det vore bra att införa skyddsåtgärder och restriktioner på import av färsk frukt till EU.
These should include an increase in the number of checks carried out on imported goods, which would also prevent any influx of low-quality products into the EU.
SwedishBrasilien är en stor producent av sojabönor, och Argentina producerar såväl vete och nötkött som färsk frukt m.m.
One such major bloc is Mercosur, consisting of four Latin American countries – Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay – with Chile and Bolivia having associative status.
SwedishDärför tror jag att det är politiskt lämpligt att vi lägger fram en färsk, levande resolution till toppmötet i Madrid, vilket är helt möjligt.
I therefore believe it would be politically timely for a resolution to arrive at the Madrid Summit alive and kicking, which is perfectly feasible.
SwedishFaktum kvarstår att det förhållande på 5 procent mellan fenor och färsk vikt som finns i EU:s lagstiftning är det lägsta i världen, som Chris Davies sa.
It remains a fact that the 5% ratio of fins to live weight contained in EU legislation is the weakest in the world, as Mr Davies told us.
SwedishFaktum kvarstår att det förhållande på 5 procent mellan fenor och färsk vikt som finns i EU: s lagstiftning är det lägsta i världen, som Chris Davies sa.
It remains a fact that the 5 % ratio of fins to live weight contained in EU legislation is the weakest in the world, as Mr Davies told us.
SwedishDen överbelastar båten, innehåller ogenomtänkta, hårdsmälta förslag där ordalydelsen får håret att resa sig på en färsk juridikstuderande.
It overeggs the pudding, and includes unconsidered and indigestible proposals, worded in such a way as to make a first-year law student's hair stand on end.
SwedishEn mycket färsk studie från Världsbanken om subventionering av fiskerisektorn visar på ett mycket klart sätt vilka följderna blir.
Mr President, a study carried out in April this year by the World Bank describes the effects of subsidising the fisheries sector very clearly.
SwedishOch torkad frukt i lösvikt köper många föräldrar till sina barn istället för färsk frukt som ett sundare alternativ, men sulfiten kan ge upphov till allergi.
And many parents buy dried fruit loose for their children as a healthier alternative to sweets. However, thanks to sulphites, this can lead to allergies.
SwedishHälften av våra fiskeprodukter, fisk som konsumeras färsk och fisk som vidarebehandlas, kommer från vatten utanför gemenskapen där tredje länder utövar sin ensamrätt till resurserna.
The fourth and last point is that the agreement ’ s implementation will be monitored, with particular attention being paid to the sanitation aspects of catches.
SwedishSpanien och Portugal tycks nu vara de enda medlemsstater som verkar för en förändring av förordningen i fråga om förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt av hajfångsten.
Spain and Portugal now appear to be the only Member States pushing for an amendment to the regulation in respect of the 5% ratio of fins to live weight of shark catch.
SwedishSpanien och Portugal tycks nu vara de enda medlemsstater som verkar för en förändring av förordningen i fråga om förhållandet på 5 procent mellan fenor och färsk vikt av hajfångsten.
Spain and Portugal now appear to be the only Member States pushing for an amendment to the regulation in respect of the 5 % ratio of fins to live weight of shark catch.
SwedishEnligt en färsk rapport från den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch/Asia betraktar den kinesiska regeringen alla troende som potentiella säkerhetsrisker.
According to a report by the American human rights organization Human Rights Watch/Asia, the Chinese Government regards anyone with religious beliefs as a potential security risk.
SwedishEnligt en färsk rapport från den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch / Asia betraktar den kinesiska regeringen alla troende som potentiella säkerhetsrisker.
According to a report by the American human rights organization Human Rights Watch/ Asia, the Chinese Government regards anyone with religious beliefs as a potential security risk.