SV

förfärad {adjectif}

volume_up
Jag är förfärad över deras arbetskraftsfientliga inställning.
I am appalled at their anti-labour movement attitudes.
Jag är förfärad över hur ledamöterna från den italienska vänstern beter sig.
I am truly appalled at the behaviour of Members of the Italian left.
Jag blir emellertid förfärad av den skrivelse från Pasty ni läst upp.
However, I am appalled at the letter from Mr Pasty which you read.
förfärad (aussi: bestört)

Synonymes suédois de « förfärad »

förfärad

Exemples d'usage pour « förfärad » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishKommissionen är förfärad över hur snabbt detta fall behandlades.
Indeed, the Commission is alarmed by the speed with which this case was dealt with.
Swedish. – Jag välkomnar Werner Langens betänkande, även om det ur ett brittiskt perspektiv gör mig förfärad.
I welcome the Langen Report, yet from a British perspective it fills me with dread.
Swedish. – Jag välkomnar Werner Langens betänkande, även om det ur ett brittiskt perspektiv gör mig förfärad.
   . I welcome the Langen Report, yet from a British perspective it fills me with dread.
SwedishI själva verket är jag förbryllad och förfärad över hans agerande.
SwedishJa, precis som ni blir jag ibland förfärad över mina kollegers attityder och av vad jag gör som journalist.
Yes, like you, I am scandalised from time to time by the attitudes of my colleagues and by what I do as a journalist.
SwedishJag är själv ytterst förfärad.
SwedishJag är därför förvånad, till och med förfärad, och varje kompositör skulle vända sig i sin grav, över att Beethoven jämställs med en borrmaskin.
I am therefore astounded, even dismayed - and many a composer will be turning in their graves - that Beethoven is being likened to a drill.
SwedishI morse var jag hälsosam och promenerade till parlamentet och blev förfärad när jag såg unga föräldrar som rökte i bilar med barn fastspända i baksätet.
This morning, I took the healthy option and walked into Parliament and I was dismayed to see in cars young parents, with children strapped into the back, smoking cigarettes.
SwedishJag blev förfärad över ordförande Barrosos inlägg vid slutet av debatten om ordförandeskapets program – särskilt hans försvar av sin inblandning i portugisisk politik.
   Mr President, I was dismayed by President Barroso's contribution at the end of the debate on the presidency's programme – particularly his defence of his intervention in Portuguese politics.