« förtal » traduction en anglais

SV

« förtal » en anglais

SV förtal
volume_up
{neutre}

1. général

förtal (aussi: lönnmord, nedsvärtning)
volume_up
assassination {substantif}
I sin ursprungliga utformning liknade betänkandet mer en beskrivning av den merovingiska dynastin, som despotism ansatt av förtal.
The report in its original form was more like the description of the Merovingian dynasty as despotism tempered by assassination.
förtal
volume_up
backbiting {substantif}
förtal (aussi: ärekränkning)
volume_up
defamation {substantif}
I dag har den unga kvinnan stämts för förtal av samma män som våldtog henne.
Today, that young woman has been sued for defamation by the same men who raped her.
Detta har varit uppgiften för en viss typ av press, eftersom synd, förtal och fördömande är vad som driver den.
This has been the work of a certain kind of press, because sin, defamation, and condemnation are what it thrives on.
förtal (aussi: smutskastning)
volume_up
mudslinging {substantif}
förtal (aussi: skvaller)
volume_up
slander {substantif}
Oaktat detta förtal tror vi att de mänskliga rättigheterna är entydiga.
Regardless of this slander, we believe that human rights are indivisible.
. - (EN) Luigi de Magistris delgavs en stämning för förtal av domstolen.
. - Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander.
Detta är giftigt förtal utformat för att förvirra och missleda.
This is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
volume_up
smear {substantif}
volume_up
vilification {substantif}
Denna avreglering, liberalisering och privatisering av deras ekonomier gynnar främst de stora transnationella företagen i EU och Förenta staterna, och därför ser vi nu detta förtal.
That is why we have this campaign of vilification.
Jag menar att detta är sista chansen under denna parlamentsperiod att en gång för alla sätta stopp för detta ytterst skadliga offentliga förtal.
This, in my view, represents the last opportunity in this parliamentary term to end, once and for all, this most damaging public vilification.
förtal (aussi: vanrykte)
volume_up
obloquy {substantif}
Sexuella minoriteter utsätts fortfarande för offentligt förtal och brott mot dem utreds bristfälligt.
Sexual minorities are still subjected to public obloquy, and investigation of crimes against them is inadequate.

2. Droit

förtal (aussi: käromål, stämningsinlaga)
volume_up
libel {substantif}
Vi har begränsningar i yttrandefriheten som omfattas av lagstiftningen om ärekränkning och förtal.
We rightly have restrictions on freedom of speech covered by the laws of libel and slander.
Journalister åtalas för förtal och kastas i fängelse för att ha kritiserat den förskingring av allmänna medel som de ansvariga politikerna har gjort sig skyldiga till.
Journalists are indicted for libel and thrown into prison for denouncing the evils committed by senior politicians.
Internetleverantörerna måste göra sitt när det gäller att förhindra att deras plattform används för destruktiva syften som förtal, hat och exploatering.
Internet service providers must play their part in preventing their platform being used for destructive forces like libel, hate and exploitation.

Synonymes suédois de « förtal »

förtal

Exemples d'usage pour « förtal » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDe som angriper presidenten i Algeriet åtalas för förtal och fängslas eller bötfälls.
We are not just talking about the events following the publication of the cartoons.
SwedishKammarens ledamöter har all rätt att försvara sig mot den typen av förtal.
Members of this House are perfectly entitled to defend themselves against slanders of that sort.
SwedishDetta är sannerligen ett oberättigat förtal av ett aktningsvärt yrke.
That is surely an unjustified calumny on an honourable profession.
SwedishDe som har stått för detta förtal är inte närvarande under denna debatt, och de har inga bevis.
Those who are casting the slurs are not present in this debate, and they have no evidence.
SwedishJag hoppas att Moorhouse har så mycket mod att han kan stå upp och ta tillbaka sitt förtal.
I hope Mr Moorhouse has something approaching the courage sufficient to stand up and withdraw that slur.
SwedishKapitalets politiska talesmän kommer inte att kunna undgå förtal med denna typ av knep.
The political spokesmen of capital will be unable to save themselves from calumny with tricks such as these.
SwedishKammarens ledamöter har all rätt att försvara sig mot den typen av förtal.
I look forward to working with the European Parliament with a view to achieving such energy policy priorities.
SwedishDet innebär förtal mot den yrkesmässiga integriteten hos alla som är engagerade i bekämpningsprogrammet.
It is a slur on the professional integrity of all those involved in the eradication programme.
SwedishDetta är sannerligen ett oberättigat förtal av ett aktningsvärt yrke.
An amendment by Mr Nisticò is flawed by the fact that it restricts itself to stem cell lines and not to embryos.
SwedishAtt satsa på reformer, korrigeringar och förnyelser är det bästa sättet att skydda välfärdsstaten mot illvilligt förtal.
Opting to reform, correct and modernize is the best way to shield the State from its detractors.
Swedish(EN) Rasistiskt och främlingsfientligt våld samt förtal är en mycket tråkig verklighet i hela Europa.
Racist and xenophobic violence and hate speech are a very sad reality all around Europe.
SwedishDessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.
My group supports the wishes of the black majority of the population for the return of most of the land to them.
SwedishDessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.
Still more, it forms part of a campaign to eliminate political opponents by means of slurs, intimidation and coercion.
SwedishDenna idrott, som åtnjuter ovanligt stor popularitet, är i dag nära förbunden med huliganism och rasistiskt förtal.
This sport, which enjoys exceptional popularity, is today closely associated with hooliganism and racist-motivated hate speech.
SwedishPåståendet att Turkiet skulle importera terrorism och organiserad brottslighet är rent förtal och en förolämpning mot vår allierade i Nato.
The assertion that Turkey would import terrorism and gangsterism is libellous and an insult to our NATO ally.
SwedishPåståendet att Turkiet skulle importera terrorism och organiserad brottslighet är rent förtal och en förolämpning mot vår allierade i Nato.
The EU must demand that Turkey acknowledge the Armenian genocide if historians are to be able to close this chapter of shame in the history of mankind.
SwedishVi måste således finna rätt väg genom att, å ena sidan, undvika släpphänthet, slarv och slöseri och, å andra sidan, systematiskt och skadligt förtal.
So we need to find some sort of middle way between laxity, negligence and wastefulness on the one hand and systematic, destructive criticism on the other.
SwedishLåt oss därför vända ryggen åt pessimismens intellektuella tjusning och det ständiga förtal av Europeiska unionen som tillför bilden av EU så mycket skada.
So let us get away from the intellectual glamour of pessimism and constant denigration of the European Union that is doing so much damage to Europe's image.
SwedishJag kommer att stämma denna ledamot för ärekränkning, förtal, kränkande tillmälen, skada för mitt goda namn och rykte och alla andra brott som kan betraktas som relevanta.
   – Mr President, I am one of the victims of Mr Hans-Peter Martin’ s libels, and I am no longer prepared to put up with this sort of thing.
SwedishAnklagelserna som har riktats mot institutionen av vissa medier är inget annat än förtal, formulerat av människor som en gång förslavade Polen och polackerna.
The accusations levelled against that institution by certain media are no more than slanders formulated by people who at one time enslaved Poland and the Poles.