« förtala » traduction en anglais

SV

« förtala » en anglais

SV förtala
volume_up
{verbe}

1. général

förtala (aussi: baktala, smäda)
Det gläder mig att se alla här som gör sin plikt i stället för att förtala och misskreditera denna kammare.
I rejoice to see all those here who are doing their duty rather than going about defaming and discrediting this House.
Frihet att förolämpa, vilseleda, ärekränka och förtala är däremot något helt annat.
Prime Minister Berlusconi is the first to say that freedom of the press is very important, but the freedom to insult, to deceive, to defame and to slander is something altogether different.
förtala (aussi: smäda)
förtala (aussi: baktala, smäda)
Vi kan inte fortsätta att förtala ett land som Kazakstan enbart av politiska motiv och för att försöka förstöra dess rykte inför ordförandeskapet i OSSE nästa år.
We cannot go on traducing a country like Kazakhstan, simply because of political motivation, to try and bring down their reputation before they chair the OSCE next year.

2. "i hemlighet tala illa om (någon)"

förtala (aussi: baktala)
Vi kan kämpa för våra idéer, men vi har inte rätt att förtala någon, förfölja dem eller kasta dem i fängelse.
We can fight for our ideas, but we do not have the right to slander anyone, persecute them or throw them into jail.
Jag hoppas att jag på så sätt kan motverka vissa försök att – jag hoppas att detta står klart – förtala och svärta ned fiskenäringen i Spanien.
In this way I hope to counter, and I would like to make this clear, certain attempts to slander and discredit the Spanish fisheries sector.
Det är tråkigt att ledamöternas pensionsfond har utsatts för obefogade attacker enligt principen ”förtala så mycket du vill, det finns ändå alltid någonting kvar”.
I am sad to note that the Members’ pension fund has been the subject of unjustified attacks on the principle of ‘slander as much as you like, there will always be something left’.
förtala (aussi: baktala, kränka, skymfa, smäda)

Synonymes suédois de « förtala »

förtala

Exemples d'usage pour « förtala » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Swedish   – Jag är glad över att acceptera förslaget om att ändra ordet ”besudla” till ”förtala”.
   I am very happy to accept the suggestion to change the word ‘defiling’ to ‘defamation’.
SwedishDe militära och politiska myndigheterna nöjde sig länge med att förtala dem som oroade sig.
For a long time, the military and political authorities simply poured scorn on anyone who expressed concern about this matter.
SwedishDet gläder mig att se alla här som gör sin plikt i stället för att förtala och misskreditera denna kammare.
I rejoice to see all those here who are doing their duty rather than going about defaming and discrediting this House.
SwedishDet är skandal att de kan gå till pressen och försöka skapa sig ett namn genom att förtala ledamöter av parlamentet.
It is a disgrace that they can go to the press and try to make their names by casting slurs on honourable Members of this Parliament.
SwedishJag hoppas att jag på så sätt kan motverka vissa försök att – jag hoppas att detta står klart – förtala och svärta ned fiskenäringen i Spanien.
We therefore all agree that more homogeneity, more rationality, more resources and more budget are required.
SwedishDet ska vara ”förtala”, eller hur?
SwedishNi får tycka att det är sant det med, men jag misstänker, att enligt arbetsordningen i denna kammare, är det inte tillåtet att förtala andra ledamöters mentala hälsa.
You may think that is true as well, but I suspect, under the Rules of this House, you are not allowed to cast aspersions on Members ' mental health.
SwedishVi kan inte fortsätta att förtala ett land som Kazakstan enbart av politiska motiv och för att försöka förstöra dess rykte inför ordförandeskapet i OSSE nästa år.
We cannot go on traducing a country like Kazakhstan, simply because of political motivation, to try and bring down their reputation before they chair the OSCE next year.