SV

fly [flydde|har flytt] {verbe}

volume_up
Vi måste göra mer om kvinnor ska kunna fly tvångsprostitutionen.
We need to do more if women are to be enabled to escape from forced prostitution.
Vittnesmål från nordkoreaner som oväntat lyckats fly stämplades som lögner.
The testimony of those North Koreans who have managed to escape has been rejected as lies.
När detta hot kommer närmare och de måste fly måste vi ta emot dem.
When that threat moves closer and they must escape, we must receive them.
Presidenten tvingades fly när han anklagades för korruption och valfusk.
The president was forced to flee, accused of corruption and stealing the election.
Flyktingarna tvingades fly från krigsområdet och de kan inte återvända till sina hem.
The refugees have had to flee the war zones and are unable to return to their homes.
De tamilska tigrarna misstänks för att ha skjutit civila som försökte fly.
The Tamil Tigers are suspected of shooting civilians trying to flee.
I Litauen ansökte också det litauiska flygbolaget ”FlyLAL” om konkurs i år.
In Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
Att detta är av stor vikt har visats av fallet med FlyAir-piloten som avskedades för att han slagit larm.
The importance of this has been demonstrated by the case of the FlyAir pilot dismissed because of whistle blowing.
Att civilbefolkningen inte ens kan fly strider mot alla internationella regler.
The fact that the civilian population cannot even take refuge flies in the face of all international rules.
Först försöker de fly, sedan slåss, sedan försöker de förhandla.
First they try to run, then fight, then they try to negotiate.
Ett gammalt rumänskt talesätt lyder ”du kan fly, men du kan inte komma undan”.
An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
(RO) Det sägs att du kan fly men aldrig gömma dig från globaliseringen.
(RO) They say that you can run, but you can't hide from globalization.
fly (aussi: springa iväg)
volume_up
to scarper {v} [Brit.] [fam.]
EN

fly {substantif}

volume_up
fly
volume_up
gylf {gen. comm.}
Varför drar du ner gylfen?
fly

Exemples d'usage pour « fly » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishParlamentet får inte än en gång fly undan sitt ansvar som det gjorde i november.
Parliament must not evade its responsibilities again as it did in November.
SwedishDessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
SwedishKonflikten i Darfur resulterade i att över två och en halv miljoner människor fick fly.
The conflict in Darfur resulted in the exodus of over two and half million people.
SwedishDet finns t.ex. en non-fly zone, som inte har legaliserats av FN:s säkerhetsråd.
Take, for example, the air embargo, which has not been ratified by a single UN Security Council.
SwedishDet finns t.ex. en non-fly zone, som inte har legaliserats av FN: s säkerhetsråd.
Take, for example, the air embargo, which has not been ratified by a single UN Security Council.
SwedishFly nu, och glöm inte att det är många soldater ute...... håll er till klipporna.
Go, and remember, there will be soldiers above...... so you'd best try the rocks under the cliff.
SwedishOm tusentals har flytt, hur många fler tusen har dött när de försökt fly?
If thousands have escaped, how many more thousands have died trying?
SwedishAlla vet vi att det är ett sätt för den moderna människan att fly.
We all know it; it is a kind of escapism for the modern man and woman.
SwedishAtt civilbefolkningen inte ens kan fly strider mot alla internationella regler.
The fact that the civilian population cannot even take refuge flies in the face of all international rules.
SwedishEuropeiska unionen har inte rätt att fly undan sina åtaganden.
The European Union does not have the right to shirk its commitments.
SwedishDet är inte konstigt att folk vill fly från fruktansvärda situationer.
Secondly, I think it is too early to establish such a corps.
SwedishEn gång i tiden såg vi vietnameser fly förtryckande regimer med båt.
Once we saw Vietnamese boat people fleeing oppressive regimes.
SwedishTvärtemot vad vissa säger här, är detta ett sätt att fly undan parlamentets politiska ansvar.
Contrary to what some people here say, this is a way for Parliament to duck its political responsibilities.
SwedishIngenting annat kommer att stoppa folk från att fly landet.
Nothing else will stop people from fleeing the country.
SwedishTrots det riskerade tiotusentals människor sina liv genom att fly från landet och söka politisk asyl.
Nevertheless, tens of thousands risked their lives by fleeing the country and requesting political asylum.
SwedishLandet behandlar människor som försöker fly från Vietnam på ett omänskligt sätt och organiserar brutala avvisningar.
I know that it is extremely difficult for HCR officials to deal with issues of this nature.
SwedishFler tragedier med andra ord, fler personer som tvingas att lämna sina hem för att fly in i skogarna.
So the tragedy continues: more people are being forced to leave their homes and take refuge in the forests.
SwedishDet är ingen mening att hela tiden försöka fly undan problem, eftersom vi på det sättet aldrig kommer att lyckas lösa dem.
The problem, I added, is not a current problem, but there is no escaping this question.
SwedishSå länge man där lever under avskyvärda förhållanden, kommer man att fortsätta fly till Västländer.
As long as people are living there in dreadful conditions, they will want to go on fleeing to Western countries.
SwedishEtt högt ljud triggar din kämpa-eller-fly-impuls.
A loud noise will get your fight-or-flight response going.