« formalia » traduction en anglais

SV

« formalia » en anglais

SV formalia
volume_up
{pluriel}

formalia
Däremot är det meningsfullt att framföra kravet på en förenkling av administrativa formalia för arbetsgivaren.
The call for simplification of administrative formalities for employers, on the other hand, makes good sense.
Alla formalia måste uppfyllas och en leverantör måste kunna uppfylla det som utlovats i offerten.
All formalities must be satisfied and a supplier must be able to fulfil what has been promised in the tender.
Hur kan annars medborgarna tro på parollen " Citizens first " om de folkvaldas yttranden behandlas som ren formalia.
How will our people have faith in the slogan 'Citizens first ' if the opinions of elected members are treated as pure formalities?

Exemples d'usage pour « formalia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishI Cancún ska vi inte käbbla om formalia.
When we get to Cancún, let us not be distracted by arguments about form.