« formell » traduction en anglais

SV

« formell » en anglais

SV formell
volume_up
{adjectif}

1. général

formell (aussi: officiell, formella, högtids-)
volume_up
formal {adj.}
Det ursprungliga direktivet innehåller en formell bestämmelse om omarbetning.
There is a formal revision provision in the original directive.
Därför måste kravet på en formell återkallanderätt betonas och stödjas.
We should therefore endorse and support the demand for a formal right of recall.
Ur formell synpunkt har naturligtvis var och en rätt att ha möten med vem som helst.
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
formell
Det beror i sin tur på en överdrivet stel och formell tolkning av subsidiaritetsprincipen, vilket parlamentet för övrigt kunde konstatera i diskussionerna kring programmet Tull 2000.
That is the result of an excessively rigid and formalistic interpretation of the principle of subsidiarity, as Parliament was able to see for itself in the debates on the Customs 2000 programme.
formell (aussi: stel, obestämd, opersonlig)
formell (aussi: stärkt, stel)
formell (aussi: stärkt, stel)
formell (aussi: skarp, besvärlig, fast, stor)
volume_up
stiff {adj.}

2. Affaires

formell
volume_up
formal {adj.}
Det ursprungliga direktivet innehåller en formell bestämmelse om omarbetning.
There is a formal revision provision in the original directive.
Därför måste kravet på en formell återkallanderätt betonas och stödjas.
We should therefore endorse and support the demand for a formal right of recall.
Ur formell synpunkt har naturligtvis var och en rätt att ha möten med vem som helst.
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.

Synonymes suédois de « formell »

formell
Swedish

Exemples d'usage pour « formell » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSom Solbes Mira helt riktigt sade, så är inte detta endast en formell åtgärd.
As Mr Solbes Mira quite rightly said, this is not simply a technical arrangement.
SwedishDet får inte ha en formell karaktär utan skall förbli en informell fråga.
It is not intended to have a formalised character, but to remain an informal matter.
SwedishJag har bara en formell fråga om den delade omröstningen.
   Mr President, I just want to ask about the split vote from a procedural point of view.
SwedishDet är också en ren parodi på demokrati på grund av restriktionerna för formell godtagbarhet.
It is also a parody of democracy in terms of the restrictions on admissibility.
SwedishDetta skulle vara ett viktigt steg mot en mer formell dialog i dessa frågor.
This would then be an important step forward to further formalise a dialogue on these issues.
SwedishJag ber er att vara lite mer formell, och ännu mer med de mest eftersatta områdena ...
A little more formality, and a lot more with those who are worst ...
SwedishJag ber er att vara lite mer formell, och ännu mer med de mest eftersatta områdena...
A little more formality, and a lot more with those who are worst...
SwedishDet som sker i Vietnam är i strid mot formell befintlig lagstiftning.
In Vietnam, what is taking place is being done in contravention of formally existing law.
SwedishSådana beslut måste fattas inom två månader efter mottagandet av en formell anmälan.
Such decisions must be taken within two months following the receipt of a complete notification.
SwedishSamtliga 27 medlemsstater har ingett en formell begäran om fördjupat samarbete.
27 Member States have submitted official requests with a view to establishing enhanced cooperation.
SwedishÅtar sig kommissionen att ha en formell konsultation med FN:s generalsekreterare?
Does the Commission commit itself to formally consulting the Secretary-General of the United Nations?
SwedishSlutförandet av detta protokoll kommer nu att ge en formell karaktär åt denna situation.
The signature of the protocol will now formalize the situation.
SwedishSlutligen vill jag säga några ord om en formell fråga.
By way of conclusion, I should like to say a few words of a procedural nature.
SwedishVi anser att en formell anpassning inte skulle vara tillräckligt.
We take the view that technical adaptation would not go far enough.
SwedishVi skickade en formell underrättelse till de grekiska myndigheterna den 23 mars, och de svarade samma dag.
   – Commissioner, this issue of the basic shareholder is very dangerous.
SwedishDet första skälet är av formell och politisk natur.
The national parties in our group do not constitute a common European political party.
SwedishJag kan inte bevilja detta tillstånd, utan måste vidarebefordra en formell anhållan till ordförandekonferensen.
I cannot give it, I have to put the request formally to the Conference of Presidents.
SwedishDet stämmer att parlamentsledamöterna skulle ha en formell roll och tillträde till processen om vi hade en konstitution.
I agree with Mr Daul that we cannot place all the weight of this round on agriculture.
SwedishHon hade hört honom i Kongressbiblioteket ett par veckor tidigare vid en extravagant formell tillställning.
She had heard him at the Library of Congress a few weeks before at this extravagant black-tie affair.
SwedishJag kan åter meddela er att det hölls en formell diskussion om öppenhet mellan de ständiga representanterna den 19 oktober.
I should also like to thank President Barroso for his contribution to the discussion.