« fortfarande » traduction en anglais

SV

« fortfarande » en anglais

EN

SV fortfarande
volume_up
{adverbe}

fortfarande (aussi: ändock, ännu, alltjämt, alltfort)
volume_up
still {adv.}
Ni kan fortfarande ingripa och ni kan fortfarande få rådet att ändra sig.
You can still intervene and you can still change the Council's mind.
Det sker fortfarande många olyckor på sjön, många människor mister fortfarande livet till sjöss.
There are still many accidents at sea, and many people are still losing their lives.
Det finns fortfarande hinder och motståndet mot att ta bort dem är fortfarande mycket starkt.
Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
fortfarande (aussi: ändock, till sist, ännu, än)
volume_up
yet {adv.}
Ledamöterna för fiskeriutskottet tycks fortfarande inte kunna se detta samband.
Yet still members of the Committee on Fisheries seem unable to make the connection.
Det är nämligen möjligt, men fortfarande inte med detta direktiv.
That is possible, but with these guidelines it is not yet possible.
Europeiska rådets ordförande har fortfarande inte tagits med i budgeten.
The President of the European Council is not yet accounted for in the budget.

Synonymes suédois de « fortfarande »

fortfarande

Exemples d'usage pour « fortfarande » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishTrots alla dessa pengar är varvens och de anställdas framtid fortfarande osäker.
Despite all that money, the yards and the future of the workers remain vulnerable.
SwedishHär i Europa diskuterar vi fortfarande frågan om vem som skall betala sotfiltren.
Over here, we remain stuck in the question as to who should pay for soot filters.
SwedishKvinnors underrepresentation i politiken är till exempel fortfarande en realitet.
Under-representation of women in politics, for example, continues to be the norm.
Swedish(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
SwedishNär den här resolutionen trycktes hade vi fortfarande inte fått den informationen.
This information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
SwedishSlutligen, herr talman, talar man fortfarande i vissa länder om en folkomröstning.
Finally, the idea of a referendum is frequently being mooted in a few countries.
SwedishNicaragua är fortfarande ett av de Amerikas fattigaste länder.
Mr President, Nicaragua remains one of the poorest countries in the Americas.
SwedishEU har aldrig stängt dörren för sådana diskussioner och den står fortfarande öppen.
Europe has never closed the door to such discussions, and it remains open today.
SwedishTyvärr är det fortfarande ingen av parterna som har lagt fram en god fredsplan.
Unfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
SwedishÖver en halv miljon är fortfarande flyktingar och bor i flyktingläger i Tanzania.
More than half a million are refugees in Tanzania's refugee camps to this day.
SwedishAll denna lagstiftning har antagits med medbeslutande och utvecklas fortfarande.
All this legislation has been adopted under codecision and is continuing to evolve.
SwedishEnligt min uppfattning har vi drivit, och driver fortfarande, en sund politik.
I think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
SwedishDet är på grund av oro för det sistnämnda som vi fortfarande är emot kärnkraft.
It is because of this last concern that we continue to be opposed to nuclear power.
SwedishDessutom lämnar den demokratiska kontrollen fortfarande åtskilligt att önska.
Furthermore, insufficient account is taken of the need for democratic scrutiny.
SwedishVi har fortfarande fjorton miljoner kilo gödsel som det inte går att bli av med.
We are stuck with 14 million kilos of fertiliser which we cannot get rid of.
SwedishHans kollega Mahamat Saleh, som också är oppositionspolitiker, saknas fortfarande.
His colleague and fellow opposition politician Mahamat Saleh remains missing.
SwedishAndra är emellertid fortfarande fängslade, t.ex. Netsanet Demissie och Daniel Bekele.
Others, however, remain imprisoned, such as Netsanet Demissie and Daniel Bekele.
SwedishTrots att vi har talat om denna skatt under lång tid är det fortfarande bara prat.
Although we have been talking about this tax for a long time, it remains just talk.
SwedishDet enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff är Vitryssland.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
SwedishCars 21 var och är fortfarande en lovvärd plan, men den är långtifrån tillräcklig.
CARS 21 was, and remains, a praiseworthy plan, but it is far from sufficient.