« främmande » traduction en anglais

SV

« främmande » en anglais

EN

SV främmande
volume_up
{neutre}

främmande (aussi: sällskap, besök, gäster, lag)
volume_up
company {substantif}
Oljebolagens investeringar utgör den största främmande valutan i landet.
The oil companies ' investments account for the largest amount of foreign exchange in the country.
Hur får egentligen företagen in främmande kapital och aktiekapital i Europeiska unionen?
How do companies actually raise debt and equity finance across the European Union?
Oljebolagens investeringar utgör den största främmande valutan i landet.
The oil companies' investments account for the largest amount of foreign exchange in the country.

Synonymes suédois de « främmande »

främmande

Exemples d'usage pour « främmande » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishNi måste hålla med om- -att Titan är en mystisk, främmande, men ändå jordlik plats.
And I think you would agree that we have found Titan is a remarkable, mystical place.
SwedishHur får egentligen företagen in främmande kapital och aktiekapital i Europeiska unionen?
How do companies actually raise debt and equity finance across the European Union?
SwedishDen här europeiska unionen är inte främmande för ologiska ståndpunkter av detta slag.
It is true that this European Union is no stranger to illogical positions of this sort.
SwedishFolk blir misstänksamma och känner sig främmande inför det europeiska samarbetet.
People become suspicious and alienated about European cooperation.
SwedishJag tror inte att den vägen, som vare sig Frankrike eller Tyskland är främmande för, är den rätta.
I think that this approach, evident in France and Germany, is not the way forward.
SwedishEn viss lineäritet är uppenbarligen inte främmande för kommissionen.
The Commission is obviously trying to be fairly straightforward here.
SwedishNi ska inte behöva visa er nakna framför främmande karlar.
I didn't want you walking around naked in front of a bunch of guys you didn't know.
SwedishInget av det som händer där är främmande för den europeiska kulturen, ekonomin eller samhället.
None of the things going on there are irrelevant to European culture, economy and society.
SwedishUtan mina tjänster så var det omöjligt för främmande länder att föra ett krig.
Without operations Iike mine, it would be impossible for certain countries to conduct a respectable war.
SwedishVåld mot män sker vanligtvis på allmän plats, och förövas av en annan, ofta främmande, man.
Violence against men typically happens in public, perpetrated by another man, often a stranger.
SwedishVi är främmande för att EU skall hantera medlemsländernas skatter.
We are opposed to the EU managing the taxes of the Member States.
SwedishFör europeiskt författningsstatligt tänkande är det främmande att kompensera orätt med orätt.
European constitutional thinking knows nothing of the idea that one injustice cancels out another.
SwedishKvinnor tyr sig till varandra när de är omgivna av främmande herrar.
Women are drawn to one another when surrounded by gentlemen.
SwedishVi i de nordiska länderna är inte främmande för historiska konflikter, men idag arbetar vi tillsammans.
We Nordic countries are no stranger to historical conflicts, but are now working together.
SwedishVi måste förhindra att våra bemödanden riktas mot att få oss att anta andra för oss främmande modeller.
We must not allow our efforts to let us be conditioned by other models that are not our own.
SwedishDet innebar att vi påtvingades en främmande makt, ett främmande ekonomiskt system och en främmande ideologi.
I am talking about the former German President, Richard von Weizsaecker.
Swedish. – Europa är tyvärr, i likhet med andra delar av världen, inte främmande för naturkatastrofer.
   . Unfortunately Europe, like every other area of the world, is no stranger to natural disasters.
SwedishFinns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Are there specific rules for importing non-native species?
SwedishVilt främmande människor som ville prata med mig om mitt liv.
Total strangers, that wanted to talk to me about my Iife.
SwedishMycket få träffar främmande kontakter från nätet i verkligheten.