« framfötterna » traduction en anglais

SV

« framfötterna » en anglais

volume_up
framfötterna {pl} [expression]
EN
SV

framfötterna {pluriel} [expression]

volume_up
1. "visa ~"
framfötterna
volume_up
A-game {substantif} [argot] (bring your ~)

Synonymes suédois de « framfötterna »

framfötterna
Swedish

Exemples d'usage pour « framfötterna » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishTyvärr är det nu länge sedan som Bryssel visade framfötterna i den här frågan.
Unfortunately, we have, for a long time, been seeing a lack of determination from Brussels on this.
SwedishFolk ville vara sitt bästa, visa framfötterna.
So people want to be their best, put their best foot forward.
SwedishDetta är för allvarligt för att EU bara ska försöka visa framfötterna.
SwedishInför framtiden finns ingen tvekan om att hon kommer att få ett jobb som distriktsköterska, bara hon visar framfötterna och söker de arbeten som finns.
For the future, she has no doubt that she will get a job as a district nurse, but she is at the forefront and looking for jobs that exist.
SwedishDetta är väsentligt för våra ekonomiers konkurrenskraft och därmed för Europas plats i världen, med tanke på att utvecklingsländerna börjar visa framfötterna.
This is essential for the competitiveness of our economies and therefore for Europe’s place in the world faced with the presence of developing countries.
SwedishDetta är väsentligt för våra ekonomiers konkurrenskraft och därmed för Europas plats i världen, med tanke på att utvecklingsländerna börjar visa framfötterna.
This is essential for the competitiveness of our economies and therefore for Europe’ s place in the world faced with the presence of developing countries.
SwedishSom exempel kan jag ta filmindustrin i mitt hemland Rumänien, som har visat framfötterna genom att vinna stora europeiska och internationella priser.
I can give you the example of the film industry in my country, Romania, which has proved itself up until now through the major prizes won at European and global level.
SwedishSom helhet är det en blek grupp av kommissionsledamöter som visade framfötterna vid utfrågningarna, och de få välmeriterade kandidaterna förändrar inte denna uppfattning.
As a whole, the team of Commissioners which showed its prowess at the hearings is weak, and the few well-qualified candidates are not capable of changing this image.
SwedishDetta innebär emellertid att rådet måste visa framfötterna under förhandlingarna istället för att - som jag nu hör att de gör - överväga vilka faror det kan möta i samband med dessa.
That does, however, mean that the Council must be ambitious in its negotiations, instead of - as I now hear them doing - mainly weighing up the hazards it might meet with along the way.