« framgångar » traduction en anglais

SV

« framgångar » en anglais

SV

framgångar {pluriel}

volume_up
framgångar
Bosnien och Kosovo var enastående framgångar, stora framgångar.
Bosnia and Kosovo were signal successes, great successes.
Vi är dåliga på att förklara Europasamarbetets kärna och framgångar.
We are poor at explaining the heart and the successes of European cooperation.
Vi i Europaparlamentet hoppas få notera fortsatta demokratiska framgångar.
We in the European Parliament hope to be able to see continued democratic successes.

Exemples d'usage pour « framgångar » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishAristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
SwedishGenom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
By making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
SwedishDet som räknas är innehållet och de framgångar det innebär för EU-medborgarna.
What counts is its substance and the progress it enshrines for European citizens.
SwedishDet är verkligen synd att vi ännu inte har nått de framgångar vi hade hoppats på.
It is a great pity that the success that we had hoped for is still to be achieved.
SwedishJag är besviken över de ringa framgångar som uppnåtts avseende direkt förvaltning.
I am disappointed that there has been so little progress on direct management.
SwedishJag skulle vilja illustrera Sokrates framgångar med hjälp av soppa.
Mr President, I should like to illustrate the past success of Socrates through soup.
SwedishEn del av orsaken till Amerikas framgångar är storleken på landets hemmamarknad.
Part of the reason for America's success is the size of its domestic market.
SwedishOm vi skall lyckas måste alla känna att de har mycket att vinna på EU:s framgångar.
We will only succeed if everyone feels that they have a stake in Europe’s success.
SwedishVi strävar efter att mot slutet av detta år kunna bokföra ytterligare framgångar här.
We are endeavouring to make further progress in this area by the end of the year.
SwedishÄven andra medlemsstater har liknande system, dock med skiftande framgångar.
Other Member States too have such systems, albeit with varying degrees of success.
SwedishVi har ett gemensamt ansvar och därför delar vi också framgångar eller misslyckanden.
We have a common responsibility and therefore our success or failure is shared.
SwedishDe skall vara stolta över sina framgångar i utvidgningsprocessen för Rumänien.
In spite of everything, however, I believe that Romania is well on the way.
SwedishI dag uppmärksammar vi hundra års kamp och framgångar som vi alla har glädje av.
Today, we pay homage to a century of struggle and of success that has benefited us all.
SwedishOm vi skall lyckas måste alla känna att de har mycket att vinna på EU: s framgångar.
We will only succeed if everyone feels that they have a stake in Europe ’ s success.
SwedishVad gäller arbetstillfällena kan man verkligen visa på framgångar på löpande band.
As far as jobs are concerned there is an unending list of success stories.
SwedishÖkad öppenhet kommer att bli nyckeln till alla EU-institutioners framtida framgångar.
Increased transparency will be the key to the future success of all EU institutions.
SwedishFör det andra har alla utvidgningar som genomförts hittills varit ekonomiska framgångar.
Of course, no one can be forbidden from expressing these and similar opinions.
SwedishFör det andra har alla utvidgningar som genomförts hittills varit ekonomiska framgångar.
Secondly, every enlargement carried out to date has been an economic success.
SwedishVi välkomnar möjligheten att basunera ut hur stolta vi är över våra framgångar.
We welcome the opportunity to shout from the rooftops how proud we are of our performance.
SwedishEfter kriget rätade man stolt på sig i Västeuropa och åtnjöt fredliga framgångar.
And the prisoner will not see him as someone who granted his freedom, but one who took it.