« framgångsrikt » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous framgångsrik
SV

« framgångsrikt » en anglais

SV framgångsrikt
volume_up
{adverbe}

framgångsrikt
Förfarandet inleddes framgångsrikt på utrikesministernivå den 30 mars i Bryssel.
The process was successfully launched at foreign minister level on 30 March in Brussels.
Europaparlamentet har framgångsrikt arbetat för ett antal förbättringar.
The European Parliament has successfully pressed for a number of improvements.
Det innovativa gränsöverskridande samarbetet har framgångsrikt inletts.
The innovative cross-border cooperation component has been successfully launched.

Exemples d'usage pour « framgångsrikt » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
We all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
SwedishDet är ett första försök, men jag är övertygad om att det kan bli framgångsrikt.
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
SwedishNabucco kan bara bli framgångsrikt om det får långsiktiga politiska garantier.
Nabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
SwedishHon pekar på flera faktorer som krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.
Callerstig points out several factors necessary for successful gender equality work.
SwedishVi har gjort det därför att vi önskar att detta konvent skall bli framgångsrikt.
We did so because we want the proceedings of the Convention to be a success.
SwedishJag vill tacka föredraganden och utskottet för ett framgångsrikt betänkande.
I would like to thank the rapporteur and the Committee for a successful report.
SwedishEtt framgångsrikt budgetstöd handlar emellertid om att bryta en ond cirkel.
The success of budgetary support, however, is about breaking the vicious circle.
SwedishVi kan naturligtvis hoppas på att arbetet blir effektivare och mer framgångsrikt.
Of course, we might wish that this work could be more effective and more successful.
SwedishDet är en utmärkt idé för att skapa ett stabilt och framgångsrikt Irak i framtiden.
That is an excellent idea for creating a stable and prosperous Iraq in the future.
SwedishSusan Schwab har sagt att hon fortsätter att arbeta för ett framgångsrikt resultat.
Susan Schwab has indicated that she remains committed to a successful outcome.
SwedishVi hejar på våra slovenska vänner och önskar dem ett framgångsrikt ordförandeskap.
We are cheering on our Slovenian friends, so that they have a successful Presidency.
SwedishDet är en utmärkt idé för att skapa ett stabilt och framgångsrikt Irak i framtiden.
We are ready to designate experts that could work together with the United Nations.
SwedishTidig inlärning för barn lägger grunden för ett framgångsrikt livslångt lärande.
Children's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
SwedishVi önskar delegationen ett framgångsrikt möte och en angenäm vistelse i Strasbourg.
We wish the Yemeni Delegation fruitful meetings and an excellent stay in Strasbourg.
SwedishJag vill gratulera alla berörda till ett framgångsrikt toppmöte.
Mr President, I wish to congratulate all concerned on a successful summit.
SwedishEuropa behöver en konkurrenskraftig och innovativ ekonomi för att bli framgångsrikt.
Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
SwedishJag hoppas att det ungerska ordförandeskapet kommer att bli lika framgångsrikt.
I hope we will have just as much success during the Hungarian Presidency.
SwedishOm Daphneprogrammet ska bli framgångsrikt måste det vara synligt för medborgarna.
In order for the Daphne programme to be successful, it must be visible to the citizens.
SwedishKommissionen har rätt i att EU är framgångsrikt inom forskning, men saknar innovation.
The Commission is right that Europe is successful in research but lacks innovation.
SwedishVi behöver ert stöd för dessa initiativ för att de ska kunna slutföras framgångsrikt.
We need your support on these initiatives to bring them to a successful end.