« hållbarhet » traduction en anglais

SV

« hållbarhet » en anglais

volume_up
hållbarhet {gen. comm.}

SV hållbarhet
volume_up
{genre commun}

hållbarhet (aussi: bärkraftighet)
volume_up
sustainability {substantif}
Hållbarhet är inte bara något för Väst, hållbarhet är något för hela världen.
Sustainability is not just a matter for the West, it is a matter for the whole world.
Det är inte tal om någon hållbarhet - det vill säga hållbarhet i socialt hänseende.
There is no question of sustainability. We are talking about sustainability in the social sense.
Det handlar om ett hållbart styrelsesätt samt om ekologisk hållbarhet.
It is governance sustainability, it is also ecological sustainability.
hållbarhet (aussi: varaktighet, beständighet, livslängd)
volume_up
durability {substantif}
Ett viktigt nyckelvärde i EU: s transportpolitik är hållbarhet.
A key feature of EU transport policy is durability.
Ett viktigt nyckelvärde i EU:s transportpolitik är hållbarhet.
A key feature of EU transport policy is durability.
Ordförande Berlusconi har just uppmanat oss att fundera över den europeiska socialförsäkringens hållbarhet.
President Berlusconi has just invited us to reflect upon the durability of European social welfare.
hållbarhet (aussi: slitage, bruk, användning, klädstil)
volume_up
wear {substantif}
Normerna måste också gälla förebyggandet av avfall: mindre engångsbruk, mindre förslitning, mer hållbarhet och hållbarare kvalitet.
The standards must also aim to prevent waste: less throw-away packaging, less wear-and-tear, more sustainability and more sustained quality.

Exemples d'usage pour « hållbarhet » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMjölk med en hållbarhet på mer än sju dagar får inte längre kallas färsk mjölk.
Milk with a shelf life in excess of seven days is no longer to be labelled as fresh milk.
SwedishSå vi beställde en studie för ekonomisk hållbarhet för att hjälpa med målet.
So we commissioned an economic feasibility study to try to make the case.
SwedishEnergi handlar inte bara om tillgång, utan också om hållbarhet.
Energy is not just a matter of its presence, energy is also related to stability.
SwedishJag välkomnar fokuseringen på hållbarhet i kommissionens förslag om Europeiska fiskerifonden.
To express our regret at accidents and to pay tribute to the victims is of little use.
SwedishI konkurrenskraft inkluderar vi social och miljömässig hållbarhet.
We stand ready, President Barroso, to work with you to achieve those goals.
SwedishDen strukturella geometrin av bikupan är intressant på grund av dess höga hållbarhet.
How about a minisize student appartment within 16 square meters?
SwedishDet tvivel jag känner gäller bara den här prestationens hållbarhet.
I only wonder how long the effects of that achievement will last.
SwedishDessa åtgärder är de rätta om man vill uppnå hållbarhet, men vi främjar dem inte tillräckligt kraftfullt.
The most recent statistics on energy intensity show that for 1996 we are at level zero.
SwedishDet måste fortsätta främja fred och hållbarhet och stärka den multilaterala dimensionen på flera olika områden.
It has important responsibilities and must be a strong and credible partner.
SwedishJag välkomnar fokuseringen på hållbarhet i kommissionens förslag om Europeiska fiskerifonden.
Amendments to this effect would benefit not only the new Member States, but also the old Member States.
SwedishJust nu är den stora utmaningen att ägna mer uppmärksamhet åt tillväxt och de offentliga finansernas hållbarhet.
I trust there will be an opportunity for me to discuss these specific points with the House.
SwedishVi vet nämligen att miljösituationen står inför en katastrof i fråga om fiske och hållbarhet.
SwedishFrågan vi står inför är naturligtvis inte de offentliga finansernas hållbarhet, och ännu mindre deras konsolidering.
That has been the purpose of this European Parliament action: a clearly constructive purpose.
SwedishMan gör tomma uttalanden, men vi hör inte något om hållbarhet och de löften som gjordes om det glöms bort.
Let me forewarn you clearly that we shall be examining very carefully whether 700 posts are really needed.
SwedishLåt mig påminna er om vad hållbarhet verkligen är.
This compromise is a cautious step in the right direction.
SwedishVi måste ta itu med en revidering av detta koncept, som förenar rörlighet och hållbarhet med varandra.
Mr President, the trans-European networks are often hailed as one of the key successes of European integration.
SwedishLåt mig så anknyta till frågan om bristande hållbarhet.
SwedishHållbarhet betyder, att vi måste lägga om beskattningen av arbetskraft till en beskattning av föroreningar och resurser.
Viability means that we must shift taxation from labour to taxation on pollution and resources.
SwedishGenom att göra det möjligt att övervaka och kontrollera miljö- och hälsofrågor i denna sektor bidrar man till verksamhetens hållbarhet.
Environmental and health monitoring and surveillance could accordingly be carried out.
SwedishDessa frågor måste prioriteras vid vårtoppmötet om vi skall kunna uppnå hållbarhet och kvalitet i Europa i framtiden.
We cannot just focus on competition and a free market economy to deliver the type of Europe that we want.