« hushålla » traduction en anglais

SV

« hushålla » en anglais

SV hushålla
volume_up
{verbe}

hushålla (aussi: spara, vara sparsam)
volume_up
to economise {v} [Brit.]
Jag anser inte att klimatförändringar aldrig kommer att ske och att det inte finns något behov av att hushålla.
I do not believe that climate change will never happen and that there is no need to economise.
EU visar inga tecken på att vilja hushålla med pengarna. Tvärtom kommer detta bara att leda till att mer pengar slösas bort.
The EU is giving no sign of wanting to economise and, on top of that, this will only lead to more money being wasted.
Å andra sidan har finanskrisen inneburit att flera medlemsstater har tvingats hitta sätt att hushålla.
On the other hand, the economic crisis has caused many Member States to find ways of economising.
hushålla (aussi: spara, vara sparsam)
volume_up
to economize {v} [Amer.]
hushålla
De måste ges tillfälle att se efter, fånga och även hushålla med de lokala fiskeresurserna.
They must be given the opportunity to look after, to harvest and also to husband the local fish resources.
Därför måste vi hushålla med den på ett ansvarsfullt sätt.
That is why it must be husbanded responsibly.

Synonymes suédois de « hushålla »

hushålla
Swedish
hushåll
Swedish

Exemples d'usage pour « hushålla » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishÅ andra sidan har finanskrisen inneburit att flera medlemsstater har tvingats hitta sätt att hushålla.
On the other hand, the economic crisis has caused many Member States to find ways of economising.
SwedishDet är ett sätt att hushålla med utrymme och med miljön.
It is a way of being economical with space and the environment.
SwedishDärför måste vi hushålla med den på ett ansvarsfullt sätt.
SwedishKan en europeisk familj fortsätta att hushålla som hittills när man måste försörja fler familjemedlemmar?
Can the European family continue to manage its affairs in the same way as before when it has to look after a number of new members?
SwedishOrdet ekonomi kommer ifrån , hus, och , regel, vilket förklarar att ekonomi är en önskan att hushålla på ett effektivt sätt.
The origin of the word economy, , house, and , rule, explains that economy is a desire to run a house efficiently.
SwedishÖverallt dras svångremmar åt, och även offentliga myndigheter måste ha kontroll över sina utgifter och hushålla med sina pengar.
Everywhere, belts are being tightened, and public authorities, too, are having to control expenditure and make economies.
SwedishEtt restaureringsarbete av kvalitet kräver adekvata ekonomiska medel, och behovet av att hushålla med pengarna får inte gå ut över arbetets kvalitet.
High-quality restoration requires sufficient funding, and the need for economy should not override the need for quality work.
SwedishOm vi vill hålla en hög konsumtionsnivå även i framtiden, måste vi hushålla ansvarsfullt med de naturresurser som finns kvar och inte slösa bort dem.
If we want to maintain a high level of consumption in the future, we must act more responsibly with natural capital that remains and not waste it.
SwedishOm vi vill hålla en hög konsumtionsnivå även i framtiden måste vi hushålla ansvarsfullt med de naturresurser vi har kvar och inte slösa bort dem.
If we want to maintain a high level of consumption in the future, we must act more responsibly with the natural capital that remains and not waste it.
SwedishJag gläder mig verkligen åt de besparingar vi har lyckats genomföra, även om de har kommit till som resultat av våra försök att hushålla med våra resurser.
I am really pleased with the savings we have managed to make, even though they have come about as a result of our efforts to conserve our resources.
SwedishNär det gäller att hushålla med fiskbestånden i Medelhavet, så vet vi alla att fisket i det havet inte regleras av föreskrifter om minimikvoter för det fiske som tillåts.
More specifically, with regard to fisheries management in the Mediterranean, we are all aware that fishing in the Mediterranean is not governed by provisions on TACs.
SwedishVi måste i framtiden se till att en decentraliserad enhet med de pengar som anslagits bara kan utföra de uppgifter man fått, och inte godtyckligt kan hushålla med medlen utöver detta.
We need to bear in mind in future that an agency can only carry out the tasks assigned to it with the money at its disposal, and that it cannot act as it likes beyond that.
SwedishEfter att ha sagt detta vet vi att miljoner av våra medborgare tycker att det här resandet mellan Bryssel och Strasbourg inte är det bästa sättet att hushålla med miljön och pengarna.
That said, we know that millions of our fellow citizens think that this travelling between Brussels and Strasbourg is not the best way to care for the environment and manage our money.
SwedishDen kräver att vi å ena sidan ska hushålla med resurserna samtidigt som vi å den andra sidan ska använda resurserna effektivt.
(DE) Madam President, I believe that the budget poses us a challenge every year, requiring us to be thrifty with resources on the one hand, while also using these resources efficiently on the other.