« inbjuda » traduction en anglais

SV

« inbjuda » en anglais

SV inbjuda
volume_up
{verbe}

inbjuda (aussi: anmoda, invitera, uppfordra)
Jag är således mycket glad att inbjuda er att tala inför Europaparlamentet.
Consequently, I am delighted to invite you, Mr President, to speak to the European Parliament.
Jag vill inbjuda dig att delta i en tävling tillsammans med mig.
I would like to invite you to take part in a competition with me.
Det handlar nästan om olagligt fiske och vi kan absolut inte inbjuda Island att ansluta sig till EU.
This is almost illegal fishing and there is no way we should invite them to join the EU.

Synonymes suédois de « inbjuda »

inbjuda
Swedish

Exemples d'usage pour « inbjuda » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag vill inbjuda dem till att vi gemensamt ger grönt ljus för miljövänliga bilar.
I ask them to join us in giving the green light to environmentally compatible cars!
SwedishEtt tillbakadragande från Libanon utan avtal med Syrien är att inbjuda till våldsamheter.
Withdrawal from Lebanon without any agreements with Syria is an invitation to violence.
SwedishEU skulle kunna inbjuda Vanunu och ge honom en fristad i det EU-land han önskar.
The EU could issue an invitation to Vanunu and grant him asylum in the EU country of his choosing.
SwedishJag skulle vilja inbjuda er att hedra honom med en tyst minut.
I would like to ask you to pay tribute to him by observing a minute' s silence.
SwedishJag skulle vilja inbjuda er att hedra honom med en tyst minut.
I would like to ask you to pay tribute to him by observing a minute's silence.
SwedishJag vill inte inbjuda till en omfattande juridisk diskussion här i Europaparlamentet.
I do not want to start a major legal debate here in Parliament.
SwedishVi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
SwedishDessutom har flera EU-subventioner visat sig inbjuda till missbruk av olika slag.
In addition, various EU subsidies have proved to be an invitation to commit abuses of many different kinds.
SwedishJag skulle likaledes vilja inbjuda Orlando att anmäla mig för deltagande i en kriminell organisation.
I would also like to ask Mr Orlando to report me for belonging to a criminal association.
SwedishDet är där jag vill inbjuda kommissionären att vi ska göra en reflexion, som inte är ny för henne.
And that is what I want the Commissioner to think about with us, although the idea is not new to her.
SwedishVi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
SwedishFru kommissionsledamot, vi vill på det varmaste inbjuda er att delta i denna arbetsgrupp och följa dess arbete.
However, we have to consider not only outward-looking, but also inward-looking, quality criteria.
SwedishDen kommer att skapa osäkerhet och inbjuda till missbruk.
SwedishDe nuvarande kontrollerna är, även vid den nederländska gränsen, så minimala att det är att inbjuda till problem.
The present checks, including those at the Dutch border, are so minimal that they are asking for trouble.
SwedishDetta är att inbjuda den kreativa bokföringen.
That is an invitation to engage in creative accounting.
SwedishPå tal om det har han haft vänligheten att inbjuda mig och andra till hans konferens om konsekvensanalys förra veckan.
In relation to that, he kindly invited me and others to his Conference on Impact Assessment last week.
SwedishOm så inte är fallet vill jag inbjuda er att göra en resa tillsammans med mig genom Nederländerna.
Is it the Commission, Parliament or the thousands of workers who have already voiced their disapproval of this services directive?
SwedishKloning skulle inbjuda till överdriven inavel och kan leda till en ökning av de mentala och fysiska rubbningarna hos boskap.
Cloning would encourage excessive inbreeding and could lead to a rise in mental and physical disorders among livestock.
SwedishFör den kommer att inbjuda till missbruk.
SwedishLåt oss inbjuda alla att komma ombord och låta fiskenäringen säga sitt och, framför allt, ta ombord några av deras mycket goda idéer.
Let us bring everyone on board and let the industry be listened to and, above all, take on board some of its very good ideas.