« infalla » traduction en anglais

SV

« infalla » en anglais

SV

infalla {verbe}

volume_up
infalla (aussi: mojna, sjunka, falla, avta)
Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
The last mentioned day may not be a Sunday, other Public Holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not fall earlier than the fifth workday before the Meeting.

Synonymes suédois de « infalla »

infalla
infall

Exemples d'usage pour « infalla » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishOm man tittar på den normala antagandeperioden kommer detta datum alltså att infalla 2011.
If one takes into account the normal period for adoption that date will then be in 2011.
SwedishInnan vi samlas igen i Strasbourg kommer en annan årsdag att infalla.
Before we gather again in Strasbourg there will be another anniversary.
SwedishAlla anställda måste ha en vilodag per vecka, men de måste inte infalla samma vecka.
Every employee must be given one rest day per week, but this does not have to be in the same week.
SwedishDen kommer att infalla, och vi måste därför vara redo.
It is going to happen and, therefore, we must be ready.
SwedishEtt av skälen i det reviderade direktivet anger att tidsfristen som skall överenskommas inte skall infalla senare än dessa datum.
A recital in the revised directive states that the deadline to be agreed should not be later than those dates.
SwedishEtt av skälen i det reviderade direktivet anger att tidsfristen som skall överenskommas inte skall infalla senare än dessa datum.
There has also been much discussion in connection with the reading of the Directive on the recycling and recovery of packaging waste.
SwedishDen tidsfrist vi arbetar enligt - ni sade slutet av 2010, men den kommer förmodligen att infalla i början av 2011 - vill vi inte missa.
The deadline to which we are working - you said late 2010, but it will probably be early 2011 - is one that we do not wish to miss.
SwedishJag hoppas att denna dag någon gång kommer att infalla den 1 januari, vilket skulle innebära att kvinnor och män hade lika lön vid det tillfället.
I hope that one day, the gender pay gap day will be on 1 January, which would mean that there would be equal pay at that moment.
SwedishDe nya enkla bestämmelserna innebär att det inte kan råda något tvivel om när chaufförens viloperioder skall infalla och hur långa dessa skall vara.
The simple new rules would mean that no one could be in any doubt as to when and for how long drivers were required to take rest breaks.
SwedishNär det slutligen gäller den avgörande statusen för Cypern, efter 27 år av politisk oföränderlighet, kommer sanningens minut att infalla senast hösten 2002.
Finally, on the crucial issue of the status of Cyprus, after 27 years of political deadlock, the moment of truth extends from now until autumn 2002.