« infinna sig » traduction en anglais

SV

« infinna sig » en anglais

SV infinna sig
volume_up
{verbe}

Witold Tomczak kallades och förväntades infinna sig inför rätten tolv gånger, men han kom aldrig.
Mr Tomczak was expected and summoned to appear before a court 12 times, but he did not appear at court.
Denna begäran ställdes dock först då Tomczak underlåtit att infinna sig inför rätta inte mindre än tolv gånger.
However, this request was issued after Mr Tomczak had failed to appear at the court hearings on as many as 12 occasions.
Alla sökande, även barn, ska enligt förslaget infinna sig personligen vid konsulatet för att lämna fingeravtryck.
All applicants, including children, are now supposed to appear in person at the consulate in order to be fingerprinted.

Traductions similaires pour « infinna sig » en anglais

infinna verbe
sig pronom

Exemples d'usage pour « infinna sig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDärför behöver de inte infinna sig här och förgäves invänta sin talartid.
Therefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.
SwedishDeras brott är att inte ha haft råd att ta ett plan och infinna sig vid flygplatserna.
Their crime is not having had the money to catch a plane and present themselves at the airports.
SwedishPå så sätt kommer Europaparlamentet att infinna sig till det avtalade mötet med Historien.
In this way the European Parliament will mark its place in history.
SwedishPå så sätt skulle förtroendet återställas, krisen lindras och ett lugn infinna sig på finansmarknaderna.
This would restore confidence, ease the crisis and restore calm to the financial markets.
SwedishDen ålades enligt lag att infinna sig inför domstol i USA, och det var där vi fick konflikten.
It had subpoenas which it legally had to meet in the United States of America and that was where we had the conflict.
SwedishHur kan denna uppfinningsrikedom infinna sig så snabbt?
SwedishJag tvivlar på att det är omöjligt för rådet att infinna sig.
Swedish– Jag föreslår att vi avbryter sammanträdet i några minuter medan vi väntar på att rådets företrädare ska infinna sig.
I suggest that we suspend the sitting for a few minutes while we wait for the Council representative to arrive.
SwedishTyvärr kan ordförande Jean-Claude Juncker inte infinna sig som han brukar, eftersom han har fått förhinder.
(FR) Mr President, unfortunately, due to another engagement President Juncker is unable to join us as usual.
Swedish   – Jag föreslår att vi avbryter sammanträdet i några minuter medan vi väntar på att rådets företrädare ska infinna sig.
   I suggest that we suspend the sitting for a few minutes while we wait for the Council representative to arrive.
SwedishJag anser att våra insatser har fört oss närmare en överenskommelse, men jag befarar att möjligheten inte kommer att infinna sig.
I think that our efforts really brought us close to an agreement, and my fear is that this possibility will not arise.
SwedishAv respekt för denna kammare bör han infinna sig omgående, och jag förväntar mig en förklaring till varför han inte är här.
I think, out of all courtesy to this House, he should be here promptly and I would like an explanation as to why he is not here.
SwedishKan jag i all försiktighet få fråga om ni känner till när rådet faktiskt kommer att infinna sig?
   – Mr President, can I just, politely, ask whether you are in possession of information as to when the Council is actually going to turn up?
SwedishJag föreslår alltså att om rådet kommer att infinna sig i kammaren om 15 minuter kan vi avbryta sammanträdet under den tiden.
What I would suggest, then, is that, if the Council is going to be here in 15 minutes’ time, we can suspend the sitting for that long.
SwedishVi gläder oss åt toppmötet i Göteborg och hoppas att riktigt många medborgare kommer att infinna sig till de alternativa arrangemangen.
We are looking forward to the Gothenburg Summit and hope that a great many citizens will be there under the alternative arrangements.
SwedishRådet ombads redan för ungefär en månad sedan att säkert se till att infinna sig till denna debatt, och vi blev till och med lovade att så skulle ske.
The Council was asked as long as a month or so ago to be present without fail at this debate, and we were even promised that it would be.
SwedishDen ende som försöker att göra inrikespolitik av detta är Jaime Mayor Oreja som inte ens hade hövligheten att infinna sig till denna sammanträdesperiod.
The only person who is trying to introduce internal politics is Mr Mayor Oreja, who did not even have the courtesy to attend this part-session.
SwedishJag vill veta om kommissionen håller på att förbereda en särskild handlingsplan för detta möte, eftersom det inte kommer att räcka med att bara infinna sig.
I want to know whether the Commission is preparing a specific action plan for this meeting, because just turning up simply will not be enough.
SwedishJag vill först förklara att jag yttrar mig på min kollega Pérez Álvarez vägnar, eftersom han ännu inte har kunnat infinna sig vid det här sammanträdet.
Mr President, I should first explain that I am speaking on behalf of my colleague Mr Pérez Álvarez who has as yet been unable to join us at this sitting.
SwedishJag vill först förklara att jag yttrar mig på min kollega Pérez Álvarez vägnar, eftersom han ännu inte har kunnat infinna sig vid det här sammanträdet.
(ES) Mr President, I should first explain that I am speaking on behalf of my colleague Mr Pérez Álvarez who has as yet been unable to join us at this sitting.