« ingrediens » traduction en anglais

SV

« ingrediens » en anglais

volume_up
ingrediens {gen. comm.}
SV

ingrediens {genre commun}

volume_up
1. général
ingrediens (aussi: del, innehåll, inslag, komponent)
Jag skulle faktiskt till och med säga att det är en oundviklig ingrediens i vårt integrationsprojekt.
In fact, I would even say it is an indispensable ingredient in our project of integration.
What is an active ingredient or an excipient?
Nu säger vi " om livsmedel inte längre motsvarar ett befintligt livsmedel eller en befintlig ingrediens
Now we say 'if food is no longer equivalent to an existing food or ingredient
ingrediens (aussi: del, komponent, element, beståndsdel)
Kommissionen och rådet lämnar inget tvivel om att de betraktar Galileo som en central ingrediens i den europeiska försvarspolitikens oberoende.
Both the Commission and the Council leave no room for doubt that they regard Galileo as a central component of the independence of European defence policy.
Ingredienserna i planerna har hela tiden förblivit desamma.
The components of the plans have always been the same.
2. "vara, varusort"
ingrediens (aussi: nummer, post, punkt, artikel)
volume_up
item {substantif}

Synonymes suédois de « ingrediens »

ingrediens

Exemples d'usage pour « ingrediens » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEgentligen trodde jag, att detta utgjorde en klassisk ingrediens i fordons- och oljeprogrammet.
Because I was actually under the impression that this was a classic part of the auto-oil programme.
SwedishBeträffande kärnkraften kommer vi i betänkandet fram till att den ska vara en ingrediens i energimixen.
In terms of nuclear energy, it is acknowledged in this report that it is part of the energy mix.
SwedishNär hans brev slutligen kom förklarade han i det att ”gästfrihet är en naturlig ingrediens i privatlivet”.
He stated in his letter – when it finally arrived – that ‘hospitality is a normal fact of private life’.
SwedishNär hans brev slutligen kom förklarade han i det att ” gästfrihet är en naturlig ingrediens i privatlivet ”.
He stated in his letter – when it finally arrived – that ‘ hospitality is a normal fact of private life’.
SwedishFiskeavtalen utgör, och kommer att fortsätta att utgöra, en betydande ingrediens i den nya gemensamma fiskeripolitiken.
The fisheries agreements constitute and will continue to constitute an essential element of the new CFP.
SwedishKommittén hyser allvarliga tvivel angående steviosidets säkerhet och anser det inte vara lämpligt som ingrediens i livsmedel.
The Committee has serious doubts about the safety of stevioside and did not consider it as acceptable for use in food.
SwedishPå så sätt sprider de förtroende, som är en viktig ingrediens för att öka investeringarna och skapa arbetstillfällen.
Those regions that prove to be political driving forces will be able to play the vital role of fostering cooperation of that nature.
SwedishOlikheter i värderingar och kultur är inget som skiljer oss åt, utan det ger en extra ingrediens, ett mångfald och en större rikedom.
What distinguishes us in our values and our cultures is not something divisive but a plus, a diversity and an additional wealth.
SwedishBarn och unga skall lära sig sunda matvanor, och mjölk med sitt protein- och kalciuminnehåll är en mycket viktig ingrediens i dessa.
Children and infants must learn healthy eating habits, and milk, with its protein and calcium content, is a very important part of this.
SwedishÄr det nu fastställt och bekräftat att inga av de förorenade äggen och inga förorenade produkter kom in i livsmedelskedjan som ingrediens i förädlade livsmedel?
Firstly, can it now be certain and confirm that none of the contaminated eggs or any single product affected entered the food chain via their utilisation in processed foods?