« inklusive allt » traduction en anglais

SV

« inklusive allt » en anglais

SV

inklusive allt {adverbe}

volume_up
inklusive allt

Traductions similaires pour « inklusive allt » en anglais

inklusive adjectif
English
inklusive préposition
English
allt substantif
English
allt adjectif
English
allt pronom

Exemples d'usage pour « inklusive allt » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishTill huvudrätt vill jag ha en Bogart specialare med allt på, inklusive mögel.
For my main course, a Bogart special with everything, including the mould.
SwedishJag hör puritanismen från det nordliga Europa och dess reformatörer som vill reformera allt, inklusive villkoren för att äta och dricka.
I hear: the Puritanism of northern Europe, these reformers desperate to reform everything, including the way we eat and drink.
SwedishJag hör puritanismen från det nordliga Europa och dess reformatörer som vill reformera allt, inklusive villkoren för att äta och dricka.
I hear: northern Europe banning wine, on the pretext that wines are harmful to health, but not banning injecting oneself with all sorts of substances.
SwedishRättsstatsprincipen och därmed den rättsliga reformen, bekämpningen av korruption och organiserad brottslighet är förutsättningar för allt annat, inklusive ekonomiska resultat.
At this final stage it should not, in a way, be surprising if the Commission has been even more rigorous in its comments.
SwedishDen genomsnittliga inkomsten inom EU:s jordbrukssektor, inklusive allt direktstöd, motsvarar endast halva genomsnittslönen i övriga ekonomiska sektorer.
The average agricultural income in the EU, including all direct payments, only amounts to half the average salary paid in the remaining economic sectors.
SwedishRådet betonade att företagsledarnas ersättningar, inklusive avgångsvederlag och allt som har med fallskärmar att göra, bör återspegla deras faktiska prestationer.
It stressed that the real performance of company directors should be reflected in their remuneration, including severance payments and everything relating to golden parachutes.
SwedishRättsstatsprincipen och därmed den rättsliga reformen, bekämpningen av korruption och organiserad brottslighet är förutsättningar för allt annat, inklusive ekonomiska resultat.
The rule of law and therefore judicial reform, combating corruption and organised crime are the prerequisites for everything else, including economic performance.