« invånare i » traduction en anglais

SV

« invånare i » en anglais

volume_up
invånare i {gen. comm.}

SV invånare i
volume_up
{genre commun}

invånare i
volume_up
resident of {substantif}
Han sade bara "grekiska medborgare", det vill säga invånare i Grekland.
He simply said "of Greek citizens" , in other words people who are resident in Greece.
Skyddet för de mänskliga rättigheterna inom EU gäller inte bara unionens medborgare utan varje invånare i en medlemsstat.
Given that protection of human rights in the EU concerns not only EU citizens but all those resident in its Member States;
Ett specifikt exempel på detta är när en invånare i en medlemsstat vill ta lån hos en bank i en annan medlemsstat.
One specific example is where a resident of one Member State wants to take out a mortgage with a bank located in another Member State.

Traductions similaires pour « invånare i » en anglais

invånare substantif
I substantif
English
i préposition

Exemples d'usage pour « invånare i » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDetta är vi skyldiga alla skattebetalande invånare i EU, oavsett nationalitet.
We owe this to every tax-paying European citizen, regardless of their nationality.
Swedish   – Trafiksäkerheten är något som direkt berör alla invånare i Europeiska unionen.
   Road safety directly concerns all of the inhabitants of the European Union.
SwedishInkomsten per invånare i dessa regioner har närmat sig genomsnittet i gemenskapen.
Per capita income in these regions has moved closer to the Community average.
Swedish– Trafiksäkerheten är något som direkt berör alla invånare i Europeiska unionen.
Road safety directly concerns all of the inhabitants of the European Union.
SwedishVi har en köpkraftig inre marknad, 80 miljoner invånare enbart i Tyskland.
We have a wealthy internal market, with 80 million inhabitants in Germany alone.
SwedishBåde etniska georgier och andra invånare i dessa områden har det i dag svårt.
Both ethnic Georgians and other inhabitants are suffering in these areas at present.
SwedishVår europeiska union har 500 miljoner invånare, och den är i behov av reformer.
This European Union of ours has 500 million people, and it needs reforms.
SwedishBlodiga strider har lett till att flera hundra invånare i landet har dödats.
Bloody battles have led to the deaths of several hundred people living in the country.
SwedishFramför allt är vi villiga att ge invånare i Kina den hjälp de behöver.
Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
SwedishVarje år dör två miljoner invånare i EU som ett direkt resultat av dessa sjukdomar.
Each year two million European Union residents die as a direct result of these diseases.
SwedishStatens invånare lever i kaos och det råder brist på vatten, läkemedel och skolor.
The state's inhabitants live in chaos and there is a shortage of water, medicine and schools.
SwedishDet stora flertalet invånare i samtliga EU-länder önskar en folkomröstning.
The great majority of people in all EU countries want a referendum.
SwedishVilka är dess stora uppdrag, inom dess gränser, för dess invånare, men också i världen?
What are its great missions, within its borders, for its inhabitants, but also in the world?
Swedish2006 fick 13 miljoner invånare i Europeiska unionen livsmedelsbistånd.
In 2006 in the European Union 13 million residents received food aid.
SwedishUkraina har 46 miljoner invånare och behöver stabilitet i regionen.
With a population of 46 million, Ukraine needs stability in the region.
SwedishVi är alla invånare i meta-staden, oberoende av vår fysiska adress.”
We all inhabit the meta city now, regardless of our physical address.
SwedishDe kristna har en lång tradition som invånare i de här länderna.
Christians are among ancient traditional inhabitants in these countries.
SwedishÄr det för att alla invånare i Frankrike och Tyskland är nöjda med sina energileverantörer?
Is it because all the citizens in France and in Germany are happy with their energy suppliers?
SwedishKaufman inbjuder... invånare i Green till en maskeradbal... under Allhelgonakvällen.
Mr. Kaufman cordially invites... residents of the Green to a masked ball... on the eve of Allhallows.
SwedishTre invånare i min valkrets finns bland dem som är på väg att släppas.
One has to look at the charges brought against these individuals.