« itu » traduction en anglais

SV

« itu » en anglais

volume_up
itu {adv.}
EN

SV itu
volume_up
{adverbe}

volume_up
apart {adv.}
Det drar mycket starkare på ena sidan än den andra och molnet slits itu.
It pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
It strips that gas cloud apart.
Men det visar något som kan ge hopp åt en värld som slitits itu.
It is, however, a view bringing hope in a world torn apart.

Synonymes suédois de « itu »

itu
Swedish

Exemples d'usage pour « itu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt.
I would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
SwedishVi har verkligen en krissituation att ta itu med.
(PL) Mr President, Mr Kallas, we are certainly dealing with a crisis situation.
SwedishJag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
I believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
SwedishNu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
We now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
SwedishDet behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
SwedishDärför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
Therefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
SwedishJag uppmanar EU:s medlemsstater att ta itu med dessa frågor på största allvar.
I urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
SwedishMen ändå är kompetensflykten en fråga som vi är tvungna att ta itu med på allvar.
But still, the brain drain is a question which we have to address very seriously.
SwedishDet behövs nya instrument för att ta itu med landsbygdens demografiska problem.
New instruments are required to tackle the demographic problems in rural areas.
SwedishDet är dags att ta itu med den bakomliggande fattigdomen i Haiti en gång för alla.
It is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
SwedishJag tror att denna kommission måste börja med att ta itu med tre centrala frågor.
I think the incoming Commission will have to begin by tackling three main issues.
SwedishDetta förhandlade vi om i Johannesburg och nu försöker vi ta itu med problemen.
We negotiated this in Johannesburg and we are now trying to tackle the problem.
SwedishHan tar verkligen itu med frågan om flexibilitet, men jag ser inget om trygghet.
He certainly addresses the issue of flexibility, but I see nothing about security.
SwedishNär vi har fått klara förutsägelser, måste vi ta itu med nödvändiga justeringar.
Once we have consistent forecasts, we will have to make the necessary adjustments.
SwedishDetta är en verklig humanitär kris, och hur ska vi kunna ta itu med den omgående?
This is a real humanitarian crisis, and how are we going to address that urgently?
SwedishVi måste ta itu med dessa problem och det allmänna ansvar som hör samman med dem.
We must face these problems and the public responsibility that goes with them.
SwedishDet är tydligt att vi har tagit itu med verkningarna av problemet, inte orsakerna.
It is clear that we are tackling the effects of the problem and not the causes.
Swedish. – Som vi alla är medvetna om finns det ganska många frågor att ta itu med.
   . As we are all aware, there are quite a number of issues to be dealt with.
SwedishBuffet har tagit itu med frågan i Frankrike och jag lyckönskar henne till det.
Mrs Buffet has been tackling this issue in France, and I congratulate her for it.