« ja » traduction en anglais

SV

« ja » en anglais

EN
volume_up
ja [exemple]
EN
SV

ja {neutre}

volume_up
ja (aussi: ja-röst, ja-sida)
volume_up
yes {substantif}
Subsidiarity - yes; decentralization - yes; renationalization - no!
Vi säger ja till debatt, ja till samarbete, men nej till kommittéförfarandet.
It is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.
Som jag framhöll i min rapport inom ramen för Lissabonstrategin är svaret ja.
As I stressed in my report as part of the Lisbon Strategy, the answer is yes.
ja
volume_up
yass {substantif} [argot]

Synonymes suédois de « ja »

ja

Exemples d'usage pour « ja » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDe danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
The Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
SwedishÅtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
The lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
SwedishDärför rekommenderar jag kammaren att rösta ja till denna utmärkta kompromiss.
I therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.
Swedish. - (EL) Jag röstade ja till Ria Oomen-Ruijtens betänkande som helhet.
in writing. - (EL) I voted in favour of Mrs Oomen-Ruijten's report as a whole.
SwedishJag önskar alla lycka till i deras insatser, och PSE-gruppen kommer att rösta ja.
I wish everybody well in their efforts, and the PSE Group will vote in favour.
SwedishKommer vi att delta i sådana aktioner efter att ha röstat ja till denna ståndpunkt?
Are we going to take part in these demonstrations after voting on this position?
SwedishHär nickar vi fogligt ja till besluten från vår politbyrå med sina 27 medlemmar.
Here we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo.
SwedishJag noterar att han faktiskt röstade ja till kärnkraft!
Some things do change: I notice that he has actually voted for nuclear power!
SwedishVi måste säga ja till ekonomisk frihet, och det måste prioriteras över allt annat.
Mr Poettering seemed to be of the same mind, and I endorse the views he expressed.
SwedishDet är värt att notera att betänkandet fick 671 ja-röster och endast 16 nej.
It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
SwedishKort sagt, jag röstar helt och hållet ja till föredraganden Hendricks inlägg.
In brief, I fully agree with the comments made by the rapporteur, Mr Hendrick.
SwedishMin grupp kommer att rösta ja till resolutionsförslaget och nej till alla ändringar.
My group will vote for the motion for a resolution and reject all the amendments.
SwedishNu behöver vi bara besluta om vi ska säga ja till fördjupat samarbete eller inte.
Now, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
SwedishJag röstar därför ja till merparten av de åtgärder som ingår i detta betänkande.
I am therefore voting in favour of the bulk of the measures contained in this report.
SwedishDe danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Posselt.
The Danish Social Democrats have today voted in favour of Mr Posselt's report.
SwedishJag delar denna uppfattning och röstade därför ja till Anna Rosbachs betänkande.
I share this view, and therefore I voted in favour of Mrs Rosbach's report.
SwedishKommissionen sade då ja till att lägga fram motsvarande förslag för hamnarna.
At that time, the Commission undertook to prepare an appropriate proposal on ports.
SwedishÄr kommissionen och revisionsrätten positivt inställda till det, ja eller nej?
Would the Commission and the Court of Auditors be prepared to endorse this proposal?
SwedishDe svenska kristdemokraterna har i dag röstat ja till Marinhobetänkandet.
The Swedish Christian Democrats have today voted in favour of the Marinho report.
SwedishHar medborgaren, som nämnts, i dessa fall till slut fått rätt, ja eller nej?
In these cases did the citizen, the petitioner, get justice in the end or not?