« komma underfund med » traduction en anglais

SV

« komma underfund med » en anglais

SV komma underfund med
volume_up
{verbe}

komma underfund med (aussi: klura ut, lista ut)
Så nu behöver vi alltså komma underfund med hur man kan bygga de nätverkandes samtycke.
So now we need to figure out how to build consent of the networked.
Vad jag inte kan komma underfund med är hur jag kunde vara så dum?
What I can't figure out is, how could I have been so stupid?
komma underfund med (aussi: avslöja, genomskåda)
volume_up
to rumble {v} [Brit.]

Traductions similaires pour « komma underfund med » en anglais

komma substantif
English
komma verbe
underfund adverbe
med substantif
English
med adverbe
English
med préposition
English
med-
English
med. substantif
English

Exemples d'usage pour « komma underfund med » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDå ger vi återigen ut pengar, som vi tjänat in på arbetstillfällen, för att komma underfund med hur vi sedan skall kunna få bort dem.
The money earned from these jobs is then spent on finding out how to get rid of the products they created.
SwedishKlimatförändringen gör att dessa extrema händelser inträffar om och om igen, och vi måste komma underfund med hur vi ska hantera dem.
Climate change is causing these extreme events to take place again and again, and we must find ways of responding to them.
SwedishVi vill dessutom med detta förfarande komma underfund med vad som i budgeten kan komma att ändra sig under det kommande året eller vad som måste förbättras.
Later on in this process we need to find out what needs to be changed in the budget for the coming year and what needs to be improved.
SwedishVäldigt många människor kommer dock först då att komma underfund med, och det ganska plötsligt, att Europa verkligen ingriper i deras göranden och låtanden.
Despite this, many people will not realise until then - and it will come as a bit of a shock - that Europe does affect their daily routine.
SwedishLedamöternas engagemang har ökat, inflytelserika personer försöker komma underfund med församlingen och det har lett till att den fått en ökad politisk betydelse.
Its members are increasingly engaged in it, influential figures sound it out and as a result it is acquiring growing political importance.
SwedishEuropaparlamentet, som slår vakt om mänskliga rättigheter, bör så snart som möjligt komma underfund med hur man ska försvara religionsfriheten runtom i världen.
The European Parliament, which acts as a guardian of human rights, should find ways to defend freedom of religion around the world as quickly as possible.
SwedishEn av de viktigaste frågorna som vi måste komma underfund med är att vi inte får ta den enkla utvägen och säga ”antingen är man för ett federalt EU eller så är man emot det”.
One of the most important issues we have to discover is not to go down the simple road of saying ‘you are either for a federal Europe or against it’.
SwedishKommittén kommer att behöva bjuda in fler vittnen om den ska lyckas komma underfund med hur den brittiska livförsäkringsmarknaden har fungerat de senaste åren.
The committee is going to have to invite more witnesses if it is to get down to the nuts and bolts of how the UK life assurance market has operated in recent years.
SwedishEn av de viktigaste frågorna som vi måste komma underfund med är att vi inte får ta den enkla utvägen och säga ” antingen är man för ett federalt EU eller så är man emot det ”.
One of the most important issues we have to discover is not to go down the simple road of saying ‘ you are either for a federal Europe or against it’.
SwedishNär allt kommer omkring vill väljaren hellre se att det handlas än att det pratas, och han vill kunna komma underfund med om partierna och Europaparlamentets ledamöter har hållit sina vallöften.
Madam President, when, between 10 and 13 June, European Parliament elections are held in the 25 Member States, a dream will come true.
SwedishÅterigen, under diskussionen har vi försökt komma underfund med det medvetna uppskruvandet eller dämpandet av förväntningarna före mötet, som har kallats avsiktliga arbetsmetoder.
Again, in the course of the discussion we have tried to address the wilful pumping-up or the toning down of expectations before the meeting, which have been referred to as deliberate working methods.