« kommissionär » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous kommission
SV

« kommissionär » en anglais

SV

kommissionär {genre commun}

volume_up
kommissionär (aussi: ombudsman, ombud, ledamot, utredare)
Tack kommissionär Diamantopoulou och kommissionär Solbes.
Commissioner Diamantopoulou, Commissioner Solbes, thank you both very much.
Jag tackar kommissionär Verheugen och hälsar kommissionär Busquin välkommen tillbaka.
I wish to thank Commissioner Verheugen once more and to welcome back Commissioner Busquin.
Vi har en mycket engagerad kommissionär i kommissionär Reding.
We have a very committed commissioner in Commissioner Reding.
kommissionär (aussi: förhållande, omständighet, faktor, agent)
Vi hoppas att er legitimitet som ordförande kommer att spela in vid utnämnandet av kommissionärerna.
We hope that your legitimate authority as President will be a factor in securing their approval.
Det finns emellertid ytterligare en faktor som vi måste slå vakt om: det viktigaste inslaget i bergsområdena, herr kommissionär, som är och förblir människan.
There is another factor we must protect and safeguard; the vital factor for the mountains, Commissioner, is and remains man.
Detta är en avgörande faktor och därför måste vi föra en intelligent och flexibel politik, vilket kommissionär Solbes väl har förklarat.
This is the decisive factor, and it must therefore be applied with intelligence and flexibility, as the Commissioner has quite rightly explained.

Synonymes suédois de « kommissionär »

kommissionär
Swedish

Exemples d'usage pour « kommissionär » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishRapporten anklagar inte någon speciell kommissionär för svek eller annat brott.
The report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
SwedishJag hälsar kommissionär Monti välkommen och ber er att besvara Watsons fråga.
I should like to welcome Mr Monti and ask him to reply to Mr Watson's question.
SwedishDenna princip ingick ju bland annat i kommissionär Montis energiskatteförslag.
This was a principle contained within Mr Monti's energy tax proposal, for example.
SwedishJag uppmanar er, fru kommissionär, att göra det som krävs tillsammans med parlamentet!
I would ask the Commission to take the necessary steps together with Parliament!
SwedishJag hälsar kommissionär Bonino välkommen och jag ber er att besvara Banottis fråga.
I should like to welcome Mrs Bonino and ask her to reply to Mrs Banotti's question.
SwedishLåt mig också å min kollega kommissionär Montis vägnar säga några ord om Schengen.
On behalf of my colleague Mr Monti, I should like to say a few words about Schengen.
SwedishKommissionär van Miert, Monti och jag medverkade som företrädare för kommissionen.
Commissioners van Miert, Monti and I participated as the Commission representatives.
SwedishMen beträffande kommissionär Montis inlägg vill jag peka på två frågeställningar:
But as regards what Mr Monti said in his speech, I should like to mention two matters:
SwedishKommissionär Prodis tal denna förmiddag får mig att tänka på tre frågor.
The Commission President's speech this morning raises three concerns in my mind.
SwedishMen herr kommissionär, ni är i princip inskriven för att tala i slutet av debatten.
However, Mr Patten, strictly speaking you are down to speak at the end of the debate.
SwedishFru kommissionär!
Now, the language of knowledge is one thing, but knowledge itself is quite another.
SwedishJag väntar som sagt ännu på att kommissionär Fischler skall ge mig namnet och alla fakta.
I am still waiting for Mr Fischler to give me the name and the relevant details.
SwedishSlutligen har vi noterat de 700 nya tjänster ni begär av oss, fru kommissionär.
These are replaced by a resolution on the Annual Policy Strategy Report.
SwedishKommissionär Vitorinos förslag utgör ett första och riktigt steg på denna väg.
Mr Vitorino's proposals are a first step on this road, and the right one.
SwedishVad kan kommissionär Patten berätta om den internationella samordningen hittills?
Why was it not possible to come to the rescue with a larger number of helicopters sooner?
SwedishJag beklagar att behöva säga er, herr kommissionär, att ert svar inte passar mig.
I am sorry to have to tell you that I am not satisfied with your reply.
SwedishKommissionär Solbes räknade upp dessa: energi, transport och telekommunikationer.
Mr Solbes has mentioned them: energy, transport and telecommunications.
SwedishDetta tycks dock, som kommissionär Poul Nielson just har förklarat, vara omöjligt.
For this regulation, the European Commission has given us EUR 9 million.
SwedishSom kommissionär kan ni det här med att ta något vad som helst och nämna det överallt.
The Commission has managed to pepper this document with every conceivable reference.
SwedishOch i dag, herr kommissionär, känner vi tyvärr till betydande effekter av nämnda reform.
Yet we are now unfortunately aware of the considerable consequences of that reform.