« kommit » traduction en anglais

SV

« kommit » en anglais

EN
SV

kommit {participe passé}

volume_up
Kommissionens meddelande, som skulle ha kommit i juni kom i stället i november.
The Commission communication that should have arrived in June arrived in November.
Viruset kom från Indien, det kunde ha kommit från Pakistan eller Zimbabwe.
The virus arrived from India; it could have arrived from Pakistan; it could have arrived from Zimbabwe.
Eftersom rådets företrädare nu kommit, kan vi återuppta våra förhandlingar.
Given that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.

Exemples d'usage pour « kommit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
We are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Swedish(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
SwedishDetta är första gången som vi kommit överens om ett gemensamt kommunikationssätt.
This is the first time that we have agreed on a common approach to communication.
SwedishTidpunkten för beslut har kommit. Vi måste välja: mer Europa, eller att hoppa av.
The time for a decision has come; we have to choose: more Europe, or the opt-out.
SwedishDet är också i linje med de förvaltningsreformer som redan väl har kommit igång.
It is also in line with the administrative reforms which have already started.
SwedishVi har kommit till en punkt där tidningar sysslar med regelrätt handel av varor.
We have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
SwedishDe åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
The measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
SwedishDet är hela syftet med den europeiska termin som vi nyligen kommit överens om.
That is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
SwedishJag har just kommit tillbaka från SADEC-toppmötet, där jag talade med statschefer.
I have just come back from the SADEC Summit, where I spoke with heads of state.
SwedishDet skulle verkligen gå emot allt vi hittills har kommit överens om i parlamentet.
That really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
SwedishExpertdelegationer och annan materiel har redan kommit fram till Förenta staterna.
Teams of experts and other materials have already arrived in the United States.
SwedishDen har gradvis kommit att bli en spökstad med tomma gator och öde byggnader.
It has gradually become a ghost city, with empty streets and derelict buildings.
SwedishDock kan vi inte undgå att märka att avtalet har kommit att utsättas för tryck.
Unfortunately, we cannot fail to note that the Treaty has come under pressure.
SwedishVi har ännu inte kommit så långt som till att diskutera framtida budgetplaner.
We have not yet reached the point of discussing the future Financial Perspective.
SwedishKommissionens meddelande, som skulle ha kommit i juni kom i stället i november.
The Commission communication that should have arrived in June arrived in November.
SwedishParlamentet och rådet har kommit fram till en gemensam förklaring i denna fråga.
Parliament and the Council have concluded a joint declaration on this matter.
SwedishJa, det går för långsamt på många sätt, men vi har faktiskt kommit ganska långt.
Yes, it is too slow in many ways, but actually we have come quite a long way.
SwedishVi har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.
We have come quite a journey since the Commission produced its first White Paper.
SwedishDetta är ett känsligt ämne där man ännu inte kommit fram till någon hållbar lösning.
This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.
SwedishTunisien är ett land som i arabvärldens ögon har kommit långt i detta sammanhang.
Tunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.