« kommit före » traduction en anglais

SV

« kommit före » en anglais

SV

kommit före {participe passé}

volume_up
kommit före

Traductions similaires pour « kommit före » en anglais

kommit verbe
English
före substantif
English
före adverbe
före préposition
fore interjection
English

Exemples d'usage pour « kommit före » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishÄndå stödjer jag detta projekt och framför allt också de utläggningar som mina kollegor kommit med före mig.
In spite of this, I support this proposal, and especially the remarks made by the previous speakers.
SwedishDe frontbågar som kommit ut på marknaden före detta datum faller inom ramen för medlemsstaternas ansvar.
Bull bars put on the market before the date concerned come under the responsibility of the Member States.
SwedishOch han sprang in till stadens marknad och sade, "Glädjas, Glädjas, den framtida Buddha har kommit före alla förutsägelser.
And he ran into town in the marketplace, and he said, "Rejoice!
SwedishDitt hemuniversitet måste godkänna dina utlandsstudier som en del av din examen förutsatt att du följer den studieplan som ni kommit överens om före utbytet.
Your home university must recognise your period of study abroad as counting towards your degree, provided you complete the study programme agreed in advance of your exchange.
SwedishFörst av allt skulle jag vilja uttrycka min beundran för den aktiva roll som Europaparlamentet intagit och det stöd som har kommit därifrån före och under konferensen.
First of all, I should like to express my admiration for the active role played by the European Parliament, and the support it has given, before and during the conference.