« kommit in » traduction en anglais

SV

« kommit in » en anglais

EN
SV

kommit in {participe passé}

volume_up
kommit in (aussi: kommit, anlänt, inkommit)
I explained this earlier, Mr Posselt, before you arrived in the chamber.
Idag dumpas stora mängder av de nya årsklasser torsk som just har kommit in i Östersjön.
At present large volumes of young cod that have just arrived in the Baltic Sea are being dumped.

Traductions similaires pour « kommit in » en anglais

kommit verbe
English
in- adjectif
in adverbe
in préposition
English

Exemples d'usage pour « kommit in » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag säger dig bara, du har kommit in i en farlig period av rock ' n ' roll.
I'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock ' n ' roll.
SwedishDet är vansinnigt: Har jag väl kommit in däruppe, så kan jag också komma vidare.
If I have already got in at the top, I should be able to carry on inside.
SwedishDet har kommit in en del anklagelser, som undersökts av den danska polisen.
Some charges have been brought, which the Danish police have investigated.
SwedishFler kvinnor har kommit in på arbetsmarknaden.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, more women have entered the labour market.
SwedishJag representerar ett parti som har kommit in i parlamentet i år.
   Mr President, I represent a party that entered Parliament this year.
SwedishVi har kommit in ganska sent på detta område när det handlar om att ta itu med Somalia.
We are fairly late entrants in this area when it comes to trying to deal with Somalia.
SwedishNär nikotinet har kommit in i andningsvägarna tas det snabbt upp av lungorna.
Introduced into the respiratory tracts in this way, it is quickly absorbed into the lungs.
SwedishStora mängder narkotika beslagtas i EU som har kommit in från länder utanför EU.
Large amounts of drugs are seized in the EU which have entered from countries outside the EU.
SwedishVi har kommit halvvägs in i den tioårsperiod (2005-2015) som ägnas åt integreringen av romer.
We are halfway through the ten-year period (2005-2015) devoted to Roma inclusion.
SwedishDet har även kommit in oroande rapporter om fortsatta brott mot mänskliga rättigheter.
Also, there are worrying reports of continuing human rights violations.
SwedishPå bara några veckor har fem nya kvinnor om dagen kommit in för rådgivning.
In just a few weeks five new women a day came forward for counselling.
SwedishÖver femton tusen intresseanmälningar har kommit in och kommer att offentliggöras.
More than fifteen thousand expressions of interest have been received and will be made public.
SwedishVi har dock redan kommit in i en återvändsgränd, och inte bara när det gäller Turkiet.
Already, however, we have reached an impasse, and not just in Turkey.
SwedishUnder de här fyra åren har dessutom cirka två miljoner olagliga invandrare kommit in i Europa.
And in those same four years around two million illegals have entered Europe.
SwedishDärmed har jag kommit in på van Velzens betänkande som jag vill tacka honom för.
Coming first to Mr Van Velzen's report, I thank him for it.
SwedishDärför har jag bett mina tjänsteavdelningar att noggrant gå genom alla bidrag som har kommit in.
I have therefore asked my services to thoroughly study all the contributions received.
SwedishDet har kommit in en miljon människor till vår lilla överbefolkade ö under det senaste året.
We have had a million people come into our tiny little overcrowded island in the last year.
SwedishHittills, herr Lindqvist, har ingen begäran kommit in om att vi skall ta emot någon kurdisk delegation.
Until now, Mr Lindqvist, we have had no request to receive a Kurdish delegation.
SwedishJag vet inte hur många av dessa 700 000 personer som kommit in i landet genom Frankrike.
I do not know how many of these 700 000 entered through France.
SwedishJag noterar att Ilda Figueiredo nu har kommit in i plenisalen.
It has come to my notice that Mrs Figueiredo has now entered the Chamber.